BATTERI JUSTØY

 
BATTERI JUSTØY
Det tyske festnings- anlegget som ligger i Maurvika på Justøya ble kalt "Festung Birch- strasse". Navnet stammer fra en bjørke- allè som gikk ned til anlegget. På bilde ses kommandoplassen til festningsanlegget.
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Batteriet var operativt fra 1941 til oktober 1945, etter 1945 ble det meste av område ble frigitt. Fra 1961 til 1980 drev grunneieren "Skagerrak Camping" her. Fortsatt er det noe camping virksomhet på stedet. På bilde ses en observasjonspost som ligger på taket til kommandoplassen. 
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Forsvaret beholdt en tomt på 2,5 dekar etter andre verdenskrig på Batteri Justøy. På dette området var det planer om å anlegge en peilestasjon i forbindelse med Møvik fort. I 1961 ble dette område også frigitt. 
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Batteri Justøy var oppsatt med fire stk. 10,5 cm kanoner, to stk. 150 cm lyskastere, en stk. 7,5 cm feltkanon, tre stk. PV kanoner, fem stk. bombekastere, seks stk. maskingeværer, fem stk. mitraljøser, tolv stk. flammekastere, samt landminer og piggtrådhindre
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Området er flittig brukt av hytte og camping gjester. På bilde ses kanonstillingen til "kanon nummer 1".
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Som gamle arr fra okkupasjonstiden, skjærer løpegravene seg på kryss og tvers over hele område.
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Kanonstillingen til "kanon nummer 2". Alle de fire kanonstillingene på Justøy er meget pent steinsatt.
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY

Det er anlagt grillplass for besøkende i midten på flere av kanon- stillingene.

Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
I tillegg til kanon- stillinger og bunkere var det oppført 16 brakker og 4 skur på Batteri Justøy.
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Totalt ble det bygget tolv bunkere, og av disse er flere fortsatt åpne.
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Et av flere dekningsrom på Batteri Justøy. 
Foto:
Stian Ludvigsen

 

 

 
BATTERI JUSTØY
Bilde er tatt inne i fjellanlegget på Batteri Justøy.

Vi anbefaler alle å ta turen til Batteri Justøy. Ankomst er skiltet fra Justøy Kapell.

Foto:
Stian Ludvigsen
 

TIL BUNKER FOTO