Bilder fra det tyske angrepet 1940!

Bildene i dette fotogalleriet er tatt av tyske soldater som deltok i overfallet på Norge 9. april 1940. Bildene publiseres i en historisk sammenheng og kan inneholde tyske symboler, død og krig. Flere av bildene er aldri tidligere publisert og har meget høy krigshistorisk verdi. Fotogalleriet dedikeres til alle nordmenn som kjempet i kampen for Norges frihet 1940-1945.


 

Del disse historiske bildene Facebook

Den 9. april 1940, Norge i krig!

Det tyske overfallet på Norge 1940

Før midnatt den 8. april 1940 varslet kaptein Leif Welding-Olsen om fremmede krigsskip i ytre Oslofjord. Han var om bord i det norske nøytralitetsvaktskipet Pol III som prøvde å stanse angriperen den skjebnesvangre natten. Skuddsalver fra den tyske torpedobåten "Albatros" hamret løs på nordmennene og Leif Welding-Olsen ble skadet i bena. Han druknet og var første nordmann som døde på norsk sokkel under andre verdenskrig. I løpet av natten og utover de tidlige morgentimene tirsdag 9. april 1940 ble Norge besatt av en av verdens sterkeste krigsnasjon. Oberst Birger Eriksen kjempet tappert på Oscarsborg festning. På eget ansvar gikk han til krig og senket krysseren Blucher ved Askholmen i Drøbak. Konge og regjering flyktet med tyske fly og stridskrefter hengende på slep. I dette fotogalleriet publiserer vi bilder fra det dramatisk overfallet på Norge. Bildene er fotografert av tyske soldater i tidsperioden fra 9. april frem til den norske kapitulasjonen 10. juni 1940.

Ju52 Oslofjorden 1940 (2259)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2259)

Foto: Tyske fly suser innover Oslofjorden. Målet er å knuse all norsk motstand. Den 9. april 1940 senker Oberst Birger Eriksen og hans tapre menn på Oscarsborg festning den tyske krysser Blucher. Festningen utsettes deretter for voldsomme bombeangrep fra tyske fly. Bilde er tatt etter bombeangrepene fra et tysk JU52 fly den 9. april 1940.

He111 Oslo april 1940 (2249)
He111 Oslo april 1940 (2249)

Foto: Tysk Heinkel 111 fly på vei inn Oslofjorden ca. kl. 11.30 den 10. april 1940. Skipet til høyre er krysseren "Lützow", skipet til venstre er krysser "Emden. Nederst til venstre ses Norsk Brændselolje på Fagerstrand.

9 april 1940 (2267)
9 april 1940 (2267)

Foto: Tyske tropper som settes i land den 9. april 1940. På grunn av den norske motstanden på Oscarsborg festning måtte styrkene settes i land sør for Drøbak å marsjer til Oslo. Dette ga Konge og regjering tid til å flykte.

Elverum 11. april 1940 (2284)
Elverum 11. april 1940 (2284)

Foto: Den 11. april 1940 angrep den tyske dødmaskinen Elverum med sine destruktive krefter. Byen bombes som et resultat av Kongens nei den 10. april 1940. Det døde 41 mennesker under det tyske bombeangrepet på Elverum.

Narvik 1940 (2299)
Narvik 1940 (2299)

Foto: Slaget om Narvik varte fra 9. april til 8. juni 1940. Her skjedde de mest brutale krigshandlingene i Norge under andre verdenskrig. Byen ble destruert av flere bombeangrep. Det døde ca. 8500 mennesker i kampene rundt Narvik.

Bodø 27 mai 1940 (2269 )
Bodø 27 mai 1940 (2269 )

Foto: Ved 18-tiden den den 27. mai 1940 slipper femten tyske fly sin dødelige last over Bodø. Hovedangrepet varer i rundt to og en halv time. En ny bølge tyske fly slipper sine bomber over forsvarsløse mennesker.

Hønefos 14 april 1940 (2291)
Hønefos 14 april 1940 (2291)

Foto: Tyske soldater i Hønefoss distriktet den 14. april 1940. Kanonen norsk erobret bergkanon. Kampene på Ringerike varte fra 11. til 16. april 1940. General Erwin Engelbrecht står bak kanonen.

Hønefos 14 april 1940 (2290)
Hønefos 14 april 1940 (2290)

Foto: Stridsklare tyske soldater som deltar i kampene på Ringerike. Bildet er tatt 14. april 1940 i Hønefoss distriktet.

Grøndalen 1940 (2289)
Grøndalen 1940 (2289)

Foto: Tysk soldat besiktiger utbrente biler nær sommerfjøset på Haugen ved Grøndalen. Bilene ble ødelagt av norske styrker etter slaget på Grøndalen natt til 3. mai 1940

Lillehammer (2292)
Lillehammer (2292)

Foto: Tyske soldater som går over Mjøsa for å besette Lillehammer april 1940.

Lillehammer (2294)
Lillehammer (2294)

Foto: Tyske soldater som transporterer engelske krigsfanger med lastebil i Lillehammer april 1940.

Det tyske felttoget (2274)
Det tyske felttoget (2274)

Foto: Tysk kolonne med soldater på lasteplanet. Bildet er tatt i Lillehammerdistriktet april 1940.

Østre Æra i Åmot (2303)
Østre Æra i Åmot (2303)

Foto: Tyske soldater inspiserer en norsk forlatt stilling, ved Østre Æra i Åmot kommune april/mai 1940.

Tysk grav 1940 (2302)
Tysk grav 1940 (2302)

Foto: Graven til den tyske soldaten Hans Lutz. Han døde i Åmot den 21. april 1940 og ble lagt i grav der. Senere ble han kroppen flyttet til Oslo. Graven ligger i dag ved den tyske krigskirkegården på Alfaset i Oslo.  

Fåvang i Gudbrandsdalen (2270)
Fåvang i Gudbrandsdalen (2270)

Foto: Tyske soldater ved eleven Tromsa i Fåvang i Gudbrandsdalen, april 1940. Brua ble sprengt og tyske soldater bruker gummibåt for å ta seg over eleven.

Rosten bru i Gudbrandsdalen (2300)
Rosten bru i Gudbrandsdalen (2300)

Foto: Tysk kolonne ved Rosten bru i Gudbrandsdalen i slutten av april 1940.

Det tyske felttoget (2273)
Det tyske felttoget (2273)

Foto: Utslitte tyske soldater etter kampene i Gudbrandsdalen i slutten av april 1940.

Dombås april 1940 (2282)
Dombås april 1940 (2282)

Foto: Slaget ved Dombås ble utkjempet mellom norske soldater og tyske fallskjermjegere mellom 14.-19. april 1940. På bilde ses ødeleggelsene etter slaget på Dombås.

Det tyske felttoget (2281)
Det tyske felttoget (2281)

Foto: Stridsklare tyske soldater som transporteres med lastebil under de dramatiske aprildagene 1940.

Lillehammer april 1940 (2267))
Lillehammer april 1940 (2267))

Foto: Norske soldater som er tatt til fange. Bilde er tatt i Lillehammer, april 1940.


Oslofjorden april 1940

Bildene tilhører Jo Olav Bakken sin fotosamling og er av særdeles høy krigshistorisk verdi. De fleste bildene er tatt underangrepet d dramatiske aprildagene 1940. Bildene viser blant annet Horten og Bastøy den 9. april og Oscarsborg festning etter bombeangrepet. egg merke til at på flere av bildene fra Drøbaksundet ses det store mengder olje i vannet etter krysseren Blucher som forliste her.

Klikk på bildene for å se stor størrelse!

Foto: Jo Olav Bakken

He111 Oslo april 1940 (2247)
He111 Oslo april 1940 (2248)
He111 Oslo april 1940 (2249)
He111 Oslo april 1940 (2250)
He111 Oslo april 1940 (2251)
He111 Oslo april 1940 (2252)
He111 Oslo april 1940 (2253)
He111 Oslo april 1940 (2254)
He111 Oslo april 1940 (2255)
He111 Oslo april 1940 (2256)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2257)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2258)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2259)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2260)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2261)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2262)
Ju52 Oslofjorden 1940 (2263)
Lillehammer april 1940 (2264))
Lillehammer april 1940 (2265))
Lillehammer april 1940 (2266))
Lillehammer april 1940 (2267))
 • He111 Oslo april 1940 (2247)
 • He111 Oslo april 1940 (2248)
 • He111 Oslo april 1940 (2249)
 • He111 Oslo april 1940 (2250)
 • He111 Oslo april 1940 (2251)
 • He111 Oslo april 1940 (2252)
 • He111 Oslo april 1940 (2253)
 • He111 Oslo april 1940 (2254)
 • He111 Oslo april 1940 (2255)
 • He111 Oslo april 1940 (2256)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2257)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2258)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2259)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2260)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2261)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2262)
 • Ju52 Oslofjorden 1940 (2263)
 • Lillehammer april 1940 (2264))
 • Lillehammer april 1940 (2265))
 • Lillehammer april 1940 (2266))
 • Lillehammer april 1940 (2267))

 • Det tyske angrepet 1940

  Bildene tilhører private fotosamlinger og er fotografert under det tyske felttoget 1940. De fleste bildene er fotografert av tyske soldater og kjøpt av etterkommere av soldatene i nyere tid. Noen av bildene er aldri tidligere publisert.

  Klikk på bildene for å se stor størrelse!

  Foto: Festningsverk.no

  9 april 1940 (2267)
  Bjøberg ved Gol mai 1940 (2268)
  Bodø 27 mai 1940 (2269 )
  Det tyske felttoget (2271)
  Det tyske felttoget (2272)
  Det tyske felttoget (2273)
  Det tyske felttoget (2274)
  Det tyske felttoget (2275)
  Det tyske felttoget (2276)
  Det tyske felttoget (2277)
  Det tyske felttoget (2278)
  Det tyske felttoget (2279)
  Det tyske felttoget (2280)
  Det tyske felttoget (2281)
  Det tyske felttoget (2285)
  Det tyske felttoget (2286)
  Dombås april 1940 (2282)
  Dombås april 1940 (2283)
  Elverum 11. april 1940 (2284)
  Fåvang i Gudbrandsdalen (2270)
  Gjøvik - Lillehammer (2287)
  Gjøvik - Lillehammer (2288)
  Grøndalen 1940 (2289)
  Hønefos 14 april 1940 (2290)
  Hønefos 14 april 1940 (2291)
  Lillehammer (2292)
  Lillehammer (2293)
  Lillehammer (2294)
  Lillehammer (2295)
  Lillehammer (2296)
  Lillehammer (2297)
  MG (2304)
  Narvik 1940 (2298)
  Narvik 1940 (2299)
  Rosten bru i Gudbrandsdalen (2300)
  Stokke bru, 12 km nord for Gjøvik. Aprilmai 1940 (2301)
  Tysk grav 1940 (2302)
  Østre Æra i Åmot (2303)
  Tyske skip i Oslofjorden 1940
 • 9 april 1940 (2267)
 • Bjøberg ved Gol mai 1940 (2268)
 • Bodø 27 mai 1940 (2269 )
 • Det tyske felttoget (2271)
 • Det tyske felttoget (2272)
 • Det tyske felttoget (2273)
 • Det tyske felttoget (2274)
 • Det tyske felttoget (2275)
 • Det tyske felttoget (2276)
 • Det tyske felttoget (2277)
 • Det tyske felttoget (2278)
 • Det tyske felttoget (2279)
 • Det tyske felttoget (2280)
 • Det tyske felttoget (2281)
 • Det tyske felttoget (2285)
 • Det tyske felttoget (2286)
 • Dombås april 1940 (2282)
 • Dombås april 1940 (2283)
 • Elverum 11. april 1940 (2284)
 • Fåvang i Gudbrandsdalen (2270)
 • Gjøvik - Lillehammer (2287)
 • Gjøvik - Lillehammer (2288)
 • Grøndalen 1940 (2289)
 • Hønefos 14 april 1940 (2290)
 • Hønefos 14 april 1940 (2291)
 • Lillehammer (2292)
 • Lillehammer (2293)
 • Lillehammer (2294)
 • Lillehammer (2295)
 • Lillehammer (2296)
 • Lillehammer (2297)
 • MG (2304)
 • Narvik 1940 (2298)
 • Narvik 1940 (2299)
 • Rosten bru i Gudbrandsdalen (2300)
 • Stokke bru, 12 km nord for Gjøvik. Aprilmai 1940 (2301)
 • Tysk grav 1940 (2302)
 • Østre Æra i Åmot (2303)
 • Tyske skip i Oslofjorden 1940
 • Foto: Festningsverk.no

  Norge (5954)
  Norge (5955)
  Norge (5956)
  Norge (5957)
  Norge (5959)
  Norge (5960)
  Norge (5961)
  Norge (5962)
  Norge (5963)
  Norge (5964)
  Norge (5965)
  Norge (5966)
  Norge (5967)
  Norge (5968)
  Norge (5969)
  Norge (5939)
  Norge (5940)
  Norge (5941)
  Norge (5942)
  Norge (5943)
  Norge (5944)
  Norge (5945)
  Norge (5946)
  Norge (5947)
  Norge (5948)
  Norge (5949)
  Norge (5950)
  Norge (5951)
  Norge (5952)
  Norge (5953)
 • Norge (5954)
 • Norge (5955)
 • Norge (5956)
 • Norge (5957)
 • Norge (5959)
 • Norge (5960)
 • Norge (5961)
 • Norge (5962)
 • Norge (5963)
 • Norge (5964)
 • Norge (5965)
 • Norge (5966)
 • Norge (5967)
 • Norge (5968)
 • Norge (5969)
 • Norge (5939)
 • Norge (5940)
 • Norge (5941)
 • Norge (5942)
 • Norge (5943)
 • Norge (5944)
 • Norge (5945)
 • Norge (5946)
 • Norge (5947)
 • Norge (5948)
 • Norge (5949)
 • Norge (5950)
 • Norge (5951)
 • Norge (5952)
 • Norge (5953)

 • Bildene er utlånt av Jonatan Myhre Barlien, fotosamling

  Felttoget 1940 (5790)
  Felttoget 1940 (5791)
  Felttoget 1940 (5792)
  Felttoget 1940 (5793)
  Felttoget 1940 (5762)
  Felttoget 1940 (5763)
  Felttoget 1940 (5764)
  Felttoget 1940 (5765)
  Felttoget 1940 (5766)
  Felttoget 1940 (5767)
  Felttoget 1940 (5768)
  Felttoget 1940 (5769)
  Felttoget 1940 (5770)
  Felttoget 1940 (5771)
  Felttoget 1940 (5772)
  Felttoget 1940 (5773)
  Felttoget 1940 (5774)
  Felttoget 1940 (5775)
  Felttoget 1940 (5776)
  Felttoget 1940 (5777)
  Felttoget 1940 (5778)
  Felttoget 1940 (5779)
  Felttoget 1940 (5780)
  Felttoget 1940 (5781)
  Felttoget 1940 (5782)
  Felttoget 1940 (5783)
  Felttoget 1940 (5784)
  Felttoget 1940 (5785)
  Felttoget 1940 (5786)
  Felttoget 1940 (5787)
  Felttoget 1940 (5788)
  Felttoget 1940 (5789)
 • Felttoget 1940 (5790)
 • Felttoget 1940 (5791)
 • Felttoget 1940 (5792)
 • Felttoget 1940 (5793)
 • Felttoget 1940 (5762)
 • Felttoget 1940 (5763)
 • Felttoget 1940 (5764)
 • Felttoget 1940 (5765)
 • Felttoget 1940 (5766)
 • Felttoget 1940 (5767)
 • Felttoget 1940 (5768)
 • Felttoget 1940 (5769)
 • Felttoget 1940 (5770)
 • Felttoget 1940 (5771)
 • Felttoget 1940 (5772)
 • Felttoget 1940 (5773)
 • Felttoget 1940 (5774)
 • Felttoget 1940 (5775)
 • Felttoget 1940 (5776)
 • Felttoget 1940 (5777)
 • Felttoget 1940 (5778)
 • Felttoget 1940 (5779)
 • Felttoget 1940 (5780)
 • Felttoget 1940 (5781)
 • Felttoget 1940 (5782)
 • Felttoget 1940 (5783)
 • Felttoget 1940 (5784)
 • Felttoget 1940 (5785)
 • Felttoget 1940 (5786)
 • Felttoget 1940 (5787)
 • Felttoget 1940 (5788)
 • Felttoget 1940 (5789)

 • Bildene er utlånt fra Ingar Solberg, fotosamling

  Norge 1940 (5838)
  Norge 1940 (5839)
  Norge 1940 (5840)
  Norge 1940 (5841)
  Norge 1940 (5842)
  Norge 1940 (5843)
  Norge 1940 (5844)
  Norge 1940 (5845)
  Norge 1940 (5846)
  Norge 1940 (5847)
  Norge 1940 (5848)
  Norge 1940 (5849)
  Norge 1940 (5850)
  Norge 1940 (5851)
  Norge 1940 (5852)
  Norge 1940 (5853)
  Norge 1940 (5854)
  Norge 1940 (5855)
  Norge 1940 (5856)
  Norge 1940 (5857)
  Norge 1940 (5858)
  Norge 1940 (5859)
  Norge 1940 (5860)
  Norge 1940 (5861)
  Norge 1940 (5862)
  Norge 1940 (5863)
  Norge 1940 (5864)
  Norge 1940 (5865)
  Norge 1940 (5866)
  Norge 1940 (5867)
  Norge 1940 (5868)
  Norge -Fredrikshavn april (5869)
 • Norge 1940 (5838)
 • Norge 1940 (5839)
 • Norge 1940 (5840)
 • Norge 1940 (5841)
 • Norge 1940 (5842)
 • Norge 1940 (5843)
 • Norge 1940 (5844)
 • Norge 1940 (5845)
 • Norge 1940 (5846)
 • Norge 1940 (5847)
 • Norge 1940 (5848)
 • Norge 1940 (5849)
 • Norge 1940 (5850)
 • Norge 1940 (5851)
 • Norge 1940 (5852)
 • Norge 1940 (5853)
 • Norge 1940 (5854)
 • Norge 1940 (5855)
 • Norge 1940 (5856)
 • Norge 1940 (5857)
 • Norge 1940 (5858)
 • Norge 1940 (5859)
 • Norge 1940 (5860)
 • Norge 1940 (5861)
 • Norge 1940 (5862)
 • Norge 1940 (5863)
 • Norge 1940 (5864)
 • Norge 1940 (5865)
 • Norge 1940 (5866)
 • Norge 1940 (5867)
 • Norge 1940 (5868)
 • Norge -Fredrikshavn april (5869)

 • Bildene er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjordet, fotosamling

  Norge 1940 (5869)
  Norge 1940 (5870)
  Norge 1940 (5871)
  Norge 1940 (5872)
  Norge 1940 (5873)
  Norge 1940 (5874)
  Norge 1940 (5875)
  Norge 1940 (5876)
  Norge 1940 (5877)
  Norge 1940 (5878)
  Norge 1940 (5879)
  Norge 1940 (5880)
  Norge 1940 (5881)
  Norge 1940 (5882)
  Norge 1940 (5883)
  Norge 1940 (5884)
  Norge 1940 (5885)
  Norge 1940 (5886)
  Norge 1940 (5887)
  Norge 1940 (5888)
  Norge 1940 (5889)
  Norge 1940 (5890)
  Norge 1940 (5891)
  Norge 1940 (5892)
  Norge 1940 (5893)
  Norge 1940 (5894)
  Norge 1940 (5895)
  Norge 1940 (5896)
  Norge 1940 (5897)
  Norge 1940 (5898)
  Norge 1940 (5899)
  Norge 1940 (5900)
  Norge 1940 (5901)
  Norge 1940 (5902)
  Norge 1940 (5903)
  Norge 1940 (5904)
  Norge 1940 (5905)
  Norge 1940 (5906)
  Norge 1940 (5907)
  Norge 1940 (5908)
  Norge 1940 (5909)
  Norge 1940 (5910)
  Norge 1940 (5911)
  Norge 1940 (5912)
  Norge 1940 (5913)
  Norge 1940 (5914)
  Norge 1940 (5915)
  Norge 1940 (5916)
  Norge 1940 (5917)
  Norge 1940 (5918)
  Norge 1940 (5919)
  Norge 1940 (5920)
  Norge 1940 (5921)
  Norge 1940 (5922)
  Norge 1940 (5923)
  Norge 1940 (5924)
  Norge 1940 (5925)
  Norge 1940 (5926)
  Norge 1940 (5927)
  Norge 1940 (5928)
  Norge 1940 (5929)
  Norge 1940 (5930)
  Norge 1940 (5931)
  Norge 1940 (5932)
  Norge 1940 (5933)
  Norge 1940 (5934)
  Norge 1940 (5935)
  Norge 1940 (5936)
  Norge 1940 (5937)
  Norge 1940 (5938)
 • Norge 1940 (5869)
 • Norge 1940 (5870)
 • Norge 1940 (5871)
 • Norge 1940 (5872)
 • Norge 1940 (5873)
 • Norge 1940 (5874)
 • Norge 1940 (5875)
 • Norge 1940 (5876)
 • Norge 1940 (5877)
 • Norge 1940 (5878)
 • Norge 1940 (5879)
 • Norge 1940 (5880)
 • Norge 1940 (5881)
 • Norge 1940 (5882)
 • Norge 1940 (5883)
 • Norge 1940 (5884)
 • Norge 1940 (5885)
 • Norge 1940 (5886)
 • Norge 1940 (5887)
 • Norge 1940 (5888)
 • Norge 1940 (5889)
 • Norge 1940 (5890)
 • Norge 1940 (5891)
 • Norge 1940 (5892)
 • Norge 1940 (5893)
 • Norge 1940 (5894)
 • Norge 1940 (5895)
 • Norge 1940 (5896)
 • Norge 1940 (5897)
 • Norge 1940 (5898)
 • Norge 1940 (5899)
 • Norge 1940 (5900)
 • Norge 1940 (5901)
 • Norge 1940 (5902)
 • Norge 1940 (5903)
 • Norge 1940 (5904)
 • Norge 1940 (5905)
 • Norge 1940 (5906)
 • Norge 1940 (5907)
 • Norge 1940 (5908)
 • Norge 1940 (5909)
 • Norge 1940 (5910)
 • Norge 1940 (5911)
 • Norge 1940 (5912)
 • Norge 1940 (5913)
 • Norge 1940 (5914)
 • Norge 1940 (5915)
 • Norge 1940 (5916)
 • Norge 1940 (5917)
 • Norge 1940 (5918)
 • Norge 1940 (5919)
 • Norge 1940 (5920)
 • Norge 1940 (5921)
 • Norge 1940 (5922)
 • Norge 1940 (5923)
 • Norge 1940 (5924)
 • Norge 1940 (5925)
 • Norge 1940 (5926)
 • Norge 1940 (5927)
 • Norge 1940 (5928)
 • Norge 1940 (5929)
 • Norge 1940 (5930)
 • Norge 1940 (5931)
 • Norge 1940 (5932)
 • Norge 1940 (5933)
 • Norge 1940 (5934)
 • Norge 1940 (5935)
 • Norge 1940 (5936)
 • Norge 1940 (5937)
 • Norge 1940 (5938)

 • Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Torås fort på Tjøme

  juni 12, 2020

  Påbegynt av nordmenn, fullført av tyskerne. Torås fort ligger ved sør enden av Tjøme. Fortet ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjordens ytre befestninger, og ble videreutviklet av tyskerne i perioden 1940 - 1945. Fortet har vært...