Festningsverk.no

Festningsverk.no

Før og nå bilder fra Horten

Bilder fra Horten under krigen!

Historien om andre verdenskrig kan for mange virke veldig langt unna. Mange av oss reflekterer ikke så mye over at akkurat der vi er, var de tyske soldatene under andre verdenskrig. Vi har laget en fotomontasje med bilder fra andre verdenskrig, med samme motiv fra moderne tid, se video øverst på denne siden.


 

Read more...

Den 9. april 1940, Norge i Krig!

Bilder fra det tyske overfallet på Norge 1940

Den 9. april 1940 ble Norge invadert, vi var nå i krig med Tyskland! I mange norske byer var det kamper, hundrevis av mennesker ble drept. Bombefly suste i lav høyde over hustakene, mens kanoner fra skip og festninger dundret. Store deler av Norge ble okkupert av den tyske krigsmakten den 9. april, men frem til den 10. juni 1940 var det krigshandlinger mange steder i landet. I perioden 9. april til 10. juni døde det mange tusen soldater både på norsk, tysk og alliert side i Norge. Bildene i dette fotogalleriet er fotografert under kampene i Norge 1940.


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde, fotosamling

Norge 1940 (5913)
Norge 1940 (5913)

Foto: I Narvik var det flere angrep og harde slag i 1940, byen ble både bombet og brent. På bilde ses sivile og militære mannskaper som berger verdier fra brennende hus under det dramatiske angrepet i 1940. Bilde et merket med teksten: "Skotøyhaugen".


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde, fotosamling

Norge 1940 (5914)
Norge 1940 (5914)

Foto: Narvik under det tyske angrepet 1940. På bilde ses norske og franske soldater som prøver å berge verdier fra flammenes rov sammen med sivile.


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde, fotosamling

Norge 1940 (5915)
Norge 1940 (5915)

Foto: Sivile i Narvik kan ikke gjøre annet enn å se byen brenne. Bilde er tatt under det tyske angrepet 1940.


Bilde er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

Norge (5954)
Norge (5954)

Foto: Sjelden bilde av norske offiserer som er tatt til fange av tyskerne den 9. april 1940. Bilde er fotografert i Universitetshagen i Oslo. Fotografen tar bilde fra første etasje i universitet ut bak i hagen.


Bilde er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

Norge (5942)
Norge (5942)

Foto: Engelske krigsfanger på Rådhuskaia i Oslo. Soldatene er tatt til fange under kampene i april 1940 og skal skipes ut av Norge. Det døde 4400 engelske soldater i kampene i Norge i 1940.


Bilde er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

Norge (5965)
Norge (5965)

Foto: Skipet SS Friedenau ble torpedert av den engelske ubåten HMS Triton i Skagerak på vei til Norge den 10. april 1940. Det omkom 499 tyske soldater i forliset. Ubåten førsøkte også å stanse den tyske kampgruppe 5 som angrep Oslofjorden den 9. april uten hell. Konvoien kom fra Gotenhafen i dagens Polen. 


Bilde er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

Norge (5969)
Norge (5969)

Foto: Overlevende fra SS Friedenau som er ble torpedert i Skagerak underveis til Norge den 10 april 1940.


Bilde er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

Norge (5955)
Norge (5955)

Foto: Tyske soldater på motorsykkel ved Otta under angrepet i april 1940.


Bilde er utlånt fra Ingar Solberg, fotosamling

Norge 1940 (5847)
Norge 1940 (5847)

Foto: Nordmenn som er tatt til fange av tyskerne etter kampene i Støren 1940. Den tyske kommentaren på baksiden er: "Disse guttene kostes oss 7 døde og 20 skadde".


Bilde er utlånt fra Ingar Solberg, fotosamling

Norge 1940 (5839)
Norge 1940 (5839)

Foto: Død tysk soldat etter kampene ved Støren, trolig drept av nordmennene på bilde over.


Bilde er utlånt fra Ingar Solberg, fotosamling

Norge 1940 (5838)
Norge 1940 (5838)

Foto: Engelske soldater som er tatt til fange. Bilde er tatt ved Vernes flyplass i Trondheim. Soldatene ble tatt til fange den 22. april sør for Steinkjær.


Bilde er utlånt fra Jonatan Barlien Myhre, fotosamling

Felttoget 1940 (5772)
Felttoget 1940 (5772)

Foto: Strandlykkja i Stange kommune på Hedmarken. Her sto kampene mellom nordmenn og tyskere fra 14. til 17. april 1940. Fem norske og sytten tyske soldater falt i kampene. I tillegg ble en sivil nordmann drept. I lastebilen på bilde ble den tyske Leutnant Joachim Kähler skutt og drept idet bilen ble gjennomhullet av norsk ild den 16. april 1940.


Bilde er utlånt fra Jonatan Barlien Myhre, fotosamling

Felttoget 1940 (5771)
Felttoget 1940 (5771)

Foto: Tysk kanon ved Strandlykkja i Stange kommune på Hedmarken. Leutnanten Kähler hadde trolig kommando over kanonen da han ble beskutt og drept i lastebilen.


Bilde er utlånt fra Jonatan Myhre Barlien, fotosamling

Felttoget 1940 (5778)
Felttoget 1940 (5778)

Foto: Tysk panservogn Pz II nr 611 med infanteri under angrepet i april 1940, trolig ved Tretten.


Bilde er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

Norge (5947)
Norge (5947)

Foto: Tyskerne brukte ofte lastebiler til forflytning av tropper.  På bilde ses en lastebil som ble vraket i kamp med nordmenn under det tyske angrepet de dramatiske aprildagen 1940.


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde sin fotosamling

Norge (5945)
Norge (5945)

Foto: Under det tyske felttoget 1940 ble soldatene som omkom som oftest begravd på stedet der de falt. Senere ble gravene flyttet til kirkegårder. På bilde ses fem feltmessige tyske graver.


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde sin fotosamling

Norge 1940 (5916)
Norge 1940 (5916)

Foto: Sivile hus i Narvik som er ødelagt etter kampene i byen 1940.


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde sin fotosamling

Norge 1940 (5932)
Norge 1940 (5932)

Foto: Norsk lokomotiv som er totalskadd etter kampene 1940.


Bilde er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjorde sin fotosamling

Norge 1940 (5904)
Norge 1940 (5904)

Foto: Fransk Hotchkiss H35 stridsvogn i Narvik 1940. Det døde over 500 franske soldater i Norge under kampene.


Bilde er utlånt fra Ingar Solberg, fotosamling

Norge 1940 (5859)
Norge 1940 (5859)

Foto: Tyske soldater som marsjerer ved Universitetsplassen i Oslo på Adolf Hitler sin fødselsdag den 20. april 1940.


Historiske bilder på internett!

De siste årene har mange nye ukjente bilder fra Norge under andre verdenskrig dukket opp på Internett. Private fotosamlere har ervervet seg store arkiver med krigsbilder. Fotografiene har stor historisk verdi og dokumenterer okkupasjonsårene. Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945" deler regelmessig nye bilder.


Bildene er utlånt fra Kirsten Elisabeth Røsjordet, fotosamling

Norge 1940 (5869)
Norge 1940 (5870)
Norge 1940 (5871)
Norge 1940 (5872)
Norge 1940 (5873)
Norge 1940 (5874)
Norge 1940 (5875)
Norge 1940 (5876)
Norge 1940 (5877)
Norge 1940 (5878)
Norge 1940 (5879)
Norge 1940 (5880)
Norge 1940 (5881)
Norge 1940 (5882)
Norge 1940 (5883)
Norge 1940 (5884)
Norge 1940 (5885)
Norge 1940 (5886)
Norge 1940 (5887)
Norge 1940 (5888)
Norge 1940 (5889)
Norge 1940 (5890)
Norge 1940 (5891)
Norge 1940 (5892)
Norge 1940 (5893)
Norge 1940 (5894)
Norge 1940 (5895)
Norge 1940 (5896)
Norge 1940 (5897)
Norge 1940 (5898)
Norge 1940 (5899)
Norge 1940 (5900)
Norge 1940 (5901)
Norge 1940 (5902)
Norge 1940 (5903)
Norge 1940 (5904)
Norge 1940 (5905)
Norge 1940 (5906)
Norge 1940 (5907)
Norge 1940 (5908)
Norge 1940 (5909)
Norge 1940 (5910)
Norge 1940 (5911)
Norge 1940 (5912)
Norge 1940 (5913)
Norge 1940 (5914)
Norge 1940 (5915)
Norge 1940 (5916)
Norge 1940 (5917)
Norge 1940 (5918)
Norge 1940 (5919)
Norge 1940 (5920)
Norge 1940 (5921)
Norge 1940 (5922)
Norge 1940 (5923)
Norge 1940 (5924)
Norge 1940 (5925)
Norge 1940 (5926)
Norge 1940 (5927)
Norge 1940 (5928)
Norge 1940 (5929)
Norge 1940 (5930)
Norge 1940 (5931)
Norge 1940 (5932)
Norge 1940 (5933)
Norge 1940 (5934)
Norge 1940 (5935)
Norge 1940 (5936)
Norge 1940 (5937)
Norge 1940 (5938)
 • Norge 1940 (5869)
 • Norge 1940 (5870)
 • Norge 1940 (5871)
 • Norge 1940 (5872)
 • Norge 1940 (5873)
 • Norge 1940 (5874)
 • Norge 1940 (5875)
 • Norge 1940 (5876)
 • Norge 1940 (5877)
 • Norge 1940 (5878)
 • Norge 1940 (5879)
 • Norge 1940 (5880)
 • Norge 1940 (5881)
 • Norge 1940 (5882)
 • Norge 1940 (5883)
 • Norge 1940 (5884)
 • Norge 1940 (5885)
 • Norge 1940 (5886)
 • Norge 1940 (5887)
 • Norge 1940 (5888)
 • Norge 1940 (5889)
 • Norge 1940 (5890)
 • Norge 1940 (5891)
 • Norge 1940 (5892)
 • Norge 1940 (5893)
 • Norge 1940 (5894)
 • Norge 1940 (5895)
 • Norge 1940 (5896)
 • Norge 1940 (5897)
 • Norge 1940 (5898)
 • Norge 1940 (5899)
 • Norge 1940 (5900)
 • Norge 1940 (5901)
 • Norge 1940 (5902)
 • Norge 1940 (5903)
 • Norge 1940 (5904)
 • Norge 1940 (5905)
 • Norge 1940 (5906)
 • Norge 1940 (5907)
 • Norge 1940 (5908)
 • Norge 1940 (5909)
 • Norge 1940 (5910)
 • Norge 1940 (5911)
 • Norge 1940 (5912)
 • Norge 1940 (5913)
 • Norge 1940 (5914)
 • Norge 1940 (5915)
 • Norge 1940 (5916)
 • Norge 1940 (5917)
 • Norge 1940 (5918)
 • Norge 1940 (5919)
 • Norge 1940 (5920)
 • Norge 1940 (5921)
 • Norge 1940 (5922)
 • Norge 1940 (5923)
 • Norge 1940 (5924)
 • Norge 1940 (5925)
 • Norge 1940 (5926)
 • Norge 1940 (5927)
 • Norge 1940 (5928)
 • Norge 1940 (5929)
 • Norge 1940 (5930)
 • Norge 1940 (5931)
 • Norge 1940 (5932)
 • Norge 1940 (5933)
 • Norge 1940 (5934)
 • Norge 1940 (5935)
 • Norge 1940 (5936)
 • Norge 1940 (5937)
 • Norge 1940 (5938)

 • Bildene er utlånt fra Ingar Solberg, fotosamling

  Norge 1940 (5838)
  Norge 1940 (5839)
  Norge 1940 (5840)
  Norge 1940 (5841)
  Norge 1940 (5842)
  Norge 1940 (5843)
  Norge 1940 (5844)
  Norge 1940 (5845)
  Norge 1940 (5846)
  Norge 1940 (5847)
  Norge 1940 (5848)
  Norge 1940 (5849)
  Norge 1940 (5850)
  Norge 1940 (5851)
  Norge 1940 (5852)
  Norge 1940 (5853)
  Norge 1940 (5854)
  Norge 1940 (5855)
  Norge 1940 (5856)
  Norge 1940 (5857)
  Norge 1940 (5858)
  Norge 1940 (5859)
  Norge 1940 (5860)
  Norge 1940 (5861)
  Norge 1940 (5862)
  Norge 1940 (5863)
  Norge 1940 (5864)
  Norge 1940 (5865)
  Norge 1940 (5866)
  Norge 1940 (5867)
  Norge 1940 (5868)
  Norge -Fredrikshavn april (5869)
 • Norge 1940 (5838)
 • Norge 1940 (5839)
 • Norge 1940 (5840)
 • Norge 1940 (5841)
 • Norge 1940 (5842)
 • Norge 1940 (5843)
 • Norge 1940 (5844)
 • Norge 1940 (5845)
 • Norge 1940 (5846)
 • Norge 1940 (5847)
 • Norge 1940 (5848)
 • Norge 1940 (5849)
 • Norge 1940 (5850)
 • Norge 1940 (5851)
 • Norge 1940 (5852)
 • Norge 1940 (5853)
 • Norge 1940 (5854)
 • Norge 1940 (5855)
 • Norge 1940 (5856)
 • Norge 1940 (5857)
 • Norge 1940 (5858)
 • Norge 1940 (5859)
 • Norge 1940 (5860)
 • Norge 1940 (5861)
 • Norge 1940 (5862)
 • Norge 1940 (5863)
 • Norge 1940 (5864)
 • Norge 1940 (5865)
 • Norge 1940 (5866)
 • Norge 1940 (5867)
 • Norge 1940 (5868)
 • Norge -Fredrikshavn april (5869)

 • Bildene er utlånt fra Jonatan Myhre Barlien, fotosamling

  Felttoget 1940 (5790)
  Felttoget 1940 (5791)
  Felttoget 1940 (5792)
  Felttoget 1940 (5793)
  Felttoget 1940 (5762)
  Felttoget 1940 (5763)
  Felttoget 1940 (5764)
  Felttoget 1940 (5765)
  Felttoget 1940 (5766)
  Felttoget 1940 (5767)
  Felttoget 1940 (5768)
  Felttoget 1940 (5769)
  Felttoget 1940 (5770)
  Felttoget 1940 (5771)
  Felttoget 1940 (5772)
  Felttoget 1940 (5773)
  Felttoget 1940 (5774)
  Felttoget 1940 (5775)
  Felttoget 1940 (5776)
  Felttoget 1940 (5777)
  Felttoget 1940 (5778)
  Felttoget 1940 (5779)
  Felttoget 1940 (5780)
  Felttoget 1940 (5781)
  Felttoget 1940 (5782)
  Felttoget 1940 (5783)
  Felttoget 1940 (5784)
  Felttoget 1940 (5785)
  Felttoget 1940 (5786)
  Felttoget 1940 (5787)
  Felttoget 1940 (5788)
  Felttoget 1940 (5789)
 • Felttoget 1940 (5790)
 • Felttoget 1940 (5791)
 • Felttoget 1940 (5792)
 • Felttoget 1940 (5793)
 • Felttoget 1940 (5762)
 • Felttoget 1940 (5763)
 • Felttoget 1940 (5764)
 • Felttoget 1940 (5765)
 • Felttoget 1940 (5766)
 • Felttoget 1940 (5767)
 • Felttoget 1940 (5768)
 • Felttoget 1940 (5769)
 • Felttoget 1940 (5770)
 • Felttoget 1940 (5771)
 • Felttoget 1940 (5772)
 • Felttoget 1940 (5773)
 • Felttoget 1940 (5774)
 • Felttoget 1940 (5775)
 • Felttoget 1940 (5776)
 • Felttoget 1940 (5777)
 • Felttoget 1940 (5778)
 • Felttoget 1940 (5779)
 • Felttoget 1940 (5780)
 • Felttoget 1940 (5781)
 • Felttoget 1940 (5782)
 • Felttoget 1940 (5783)
 • Felttoget 1940 (5784)
 • Felttoget 1940 (5785)
 • Felttoget 1940 (5786)
 • Felttoget 1940 (5787)
 • Felttoget 1940 (5788)
 • Felttoget 1940 (5789)

 • Bildene er utlånt fra Festningsverk.no, fotosamling

  Norge (5954)
  Norge (5955)
  Norge (5956)
  Norge (5957)
  Norge (5959)
  Norge (5960)
  Norge (5961)
  Norge (5962)
  Norge (5963)
  Norge (5964)
  Norge (5965)
  Norge (5966)
  Norge (5967)
  Norge (5968)
  Norge (5969)
  Norge (5939)
  Norge (5940)
  Norge (5941)
  Norge (5942)
  Norge (5943)
  Norge (5944)
  Norge (5945)
  Norge (5946)
  Norge (5947)
  Norge (5948)
  Norge (5949)
  Norge (5950)
  Norge (5951)
  Norge (5952)
  Norge (5953)
 • Norge (5954)
 • Norge (5955)
 • Norge (5956)
 • Norge (5957)
 • Norge (5959)
 • Norge (5960)
 • Norge (5961)
 • Norge (5962)
 • Norge (5963)
 • Norge (5964)
 • Norge (5965)
 • Norge (5966)
 • Norge (5967)
 • Norge (5968)
 • Norge (5969)
 • Norge (5939)
 • Norge (5940)
 • Norge (5941)
 • Norge (5942)
 • Norge (5943)
 • Norge (5944)
 • Norge (5945)
 • Norge (5946)
 • Norge (5947)
 • Norge (5948)
 • Norge (5949)
 • Norge (5950)
 • Norge (5951)
 • Norge (5952)
 • Norge (5953)

 • Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


  Read more...

  Tyske ruiner fra krigen

  Tysk nedlagt fabrikk fra krigen!

  Under andre verdenskrig anla tyskerne en fabrikk som skulle produsere ammunisjon på Maza på Langgrunn. Bak et stort gjerde og under streng bevoktning oppførte de over 50 bygninger. Etter krigen ble mange av bygningene revet og skogen tok over herredømme. I dag vitner store tunge betongmurer om krig og uro. Hva som egentlig skjedde her er det ingen som med sikkerhet vet, men det er ingen tvil om at den tyskerne la ned store resurser her. Bli med når vi utforsker stedet som har flere spørsmål enn svar. 


   

  Read more...

  Kanonbatteri i Horten

  Avlåst og glemt.

  I Horten ligger det flere gamle kanonbatterier fra siste halvdel av 1800 tallet. Et av batteriene ligger ytterst på Møringa på Karljohansvern. På femtitallet anla forsvaret en testbane for kanoner og brukte det gamle ærverdige batteriet som mål. Når Møringa ble åpnet for publikum ble det almen kjent at batteriet var grovt forsømt og ramponert av den militære virksomheten. En større oppussing ble gjort utvendig 2008, men innvendig ble batteriet avlåst og glemt. Her har tiden stått stille uten nevneverdige endringer. Bli med inn i bak den låste gitterporten, over hundre år med skrot ligger strødd i hele kruttkammeret.


   

  Read more...
  Subscribe to this RSS feed

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Før og nå bilder fra Horten

  april 15, 2018

  Bilder fra Horten under krigen! Historien om andre verdenskrig kan for mange virke veldig langt unna. Mange av oss reflekterer ikke så mye over at akkurat der vi er, var de tyske soldatene under andre verdenskrig. Vi har...