Brann på Nøtterøy 1941

Lokalhistorisk tilbakeblikk fra Nøtterøy

Mange hverdagshistorier fra andre verdenskrig går tapt med årene. Festningsverk.no prøver å bevare og videreformidle dokumentasjon og bilder før de går tapt. I vårt fotoarkiv kom vi over en serie bilder fra en dramatisk brann på Torød på Nøtterøy i 1941. Stor var forskrekkelsen da vi leste en artikkel i Tønsbergs Blad datert med samme dato om en brann på Torød. For å hedre de som kjempet i en tøff hverdag under krigsårene, deler vi denne historien fra Tønsbergs Blad, juli 1941. Teksten nedenfor er gjengitt ordrett fra artikkelen i Tønsbergs Blad.

Faksimile Tønsbergs Blad torsdag 3. juli 1941:

Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941
Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941

Uthus brent ned til grunnen på Torød i går

4 griser brent inne, - en 5te måtte slaktes efterat den var reddet.

I går formiddag begynte det plutselig å brenne i et uthus tilhørende enkefru Marie Olsen på Torød.

Ilden grep hurtig om sig. en slåmaskin som hadde stått i bygningen var nettopp blitt tatt ut, da branden blev oppdaget, og en hest blev straks bragt i sikkerhet. Verre gikk det 8 griser, som var leiet bort rum til i uthuset. Det lyktes ved store anstrengelser å få ut 4 av grisene, men den ene  av disse var så stygt forbrent at den måtte slaktes. Et hell i uhellet var det at der dagen før var blitt slaktet 3 griser.

Våningshuset var sterkt truet, men det lyktes å hindre at ilden fikk tak i det. Men under andre værforhold ville våningshuset neppe  ha kunne reddes, og det kunne ha spøkt for nabobebyggelsen. nu ble brannen begrenset til uthuset, som brente ned til grunnen i løpet av en times tid.

Den brente uthusbygningen var assurert i Norges Brandkasse for 6500 kroner. Der var satt opp en grisematkoker i bygningen, og det er sannsynlig at denne har forårsaket brannen, men der foreligger ikke ennå noe resultat av politietterforskningen.

Faksimile Tønsbergs Blad torsdag 3. juli 1941


Våningshuset trues av brann

Nøtterøy (2188)
Nøtterøy (2188)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Våningshuset til enkefru Marie Olsen på Torød trues av brann.


Uthuset er brent ned og brannen er slokket.

Nøtterøy (2219)
Nøtterøy (2219)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Brannvesenet er ankommet stedet og slukker brannen.

Bildene i denne artikkelen er fotografert av en tysk soldat som var stasjonert på Torød skole i 1941. Bildene er kjøpt av den tyske soldatens familie og tilhører vår fotosamling. Flere bilder fra Nøtterøy kan ses i fotoalbumet til den tyske soldaten, se linken nedenfor.

LINK: FOTOALBUM FRA NØTTERØY 1941

Faksimile Tønsbergs Blad torsdag 3. juli 1941:

Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941
Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941


 

Video fra Festningsverk.no

Følg oss på Facebook

Del denne siden på facebook

Siste nytt fra Festningsverk.no

Nyheter

Tyske bilder, Finse 1940-1945

oktober 14, 2018

Tyske bilder fra Finse 1940-1945 Bildene i dette fotogalleriet stammer fra en tysk soldat som tjenestegjorde på Finse under andre verdenskrig. Bildene er trolig tatt i første halvdel av andre verdenskrig. På et av bildene kan Finseneset...