Til minne om de norske jødene

Den mørkeste dagen, 26. november 1942.

Den 26. november 1942, vil for all fremtid være den mørkeste dagen for de norske jødene. Tidligere hadde de blitt utsatt for trakassering, internering og forfølgelse, men denne dagen var det annerledes. Denne dagen ble en del av de mannlige jødene fra Berg interneringsleir i Tønsberg transportert med tog til Oslo. Samtidig saumfarte det norske statspolitiet bopeler som det var registrert jøder på. Under en stor koordinert aksjon ble det totalt samlet 529 personer. Dette var både barn, kvinner og menn. Den eldste var 81 år og den yngste var spedbarn. De ble alle transportert ned til kaia i Oslo, her ventet det tyske skipet "DS Donau" som skulle ta dem med på den siste reisen. Denne dagen var annerledes, for nå skulle de tilintetgjøres i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau.

Unike bilder av fangeskipet Donau

Det finnes særdeles få bilder av det tyske skipet "DS Donau". Festningsverk.no har en av de største enkeltsamlinger av foto som finnes av skipet. På denne siden publiserer vi noen av bildene våre fra "DS Donau". Bildene gir et unikt innblikk i hva de norske jødene møtte når de kom om bord i skipet den skjebnesvangre dagen. Ingen av bildene er fotografert den 26. november 1942, men likevel kan bildene fortelle oss mye om den siste reisen til jødene ombord.

Skipet var under kommando av SS-Untersturmführer Klaus Grossmann og Oberleutnant Manig. Kvinner og menn ble skilt da de kom ombord og plassert i separate lasterom. De sanitære forholdene ombord var dårlige, og noen fanger ble mishandlet av soldatene.


Donau ved kai i Oslo (1)
Donau ved kai i Oslo (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Sjelden bilde av Donau til kai ved utstikker nr 1 i Oslo. Det var hit de norske jødene ble transportert 26. november 1942. Til venstre i bilde ses Akershus festning.


Donau ved kai i Oslo (2)
Donau ved kai i Oslo (2)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater ved kaia i Oslo, Donau ses bak. Ekebergåsen skimtes i bakgrunn.


Kai Feinberg, en av jødene fra Berg interneringsleir ved Tønsberg:

«Den 26. november fikk vi beskjed om å stille på appellplassen og ta med oss alle personlige saker. «Dere skal nå forlate leiren,» var beskjeden vi fikk. Men hvor skulle vi? Det kunne ingen si oss. De fleste tipsene gikk i retning av at vi skulle sendes til en arbeidsleir i Nord-Norge.
Toget vårt gikk da også i nordlig retning. Men da vi var på høyde med Oslo bar det østover – inn i byen og ned på havna – til Vippetangen, til Utstikker 1. Der lå det et stort skip. Donau aus Bremen, sto det på skroget. Da forsto vi at det var mer alvorlig enn vi hadde fryktet.» (Feinberg i «Fange nr. 79108 vender tilbake», 1995).

Donau Bremen
Donau Bremen

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Dette synet møtte de norske jødene på brygga i Oslo, "Donau Bremen".


Ombord i Doanau (3)
Ombord i Doanau (3)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som går om bord i "DS Donau". Opp denne leideren gikk også de norske jødene den skjebnesvangre dagen i 1942.


Ombord i Donau (2)
Ombord i Donau (2)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "DS Donau". Bilde er tatt der hvor leideren til skipet ble lagt ut. Dette var det første de norske jødene så når de gikk om bord i skipet. På redningsbøyen og livbåten står det "Donau Bremen".


Ombord i Donau (1)
Ombord i Donau (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "DS Donau" med en redningsbøye fra skipet.


Havnelageret i Oslo
Havnelageret i Oslo

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "DS Donau" legger fra kai i Oslo, på bilde ses Havnelageret.


Donau i Oslofjorden (2)
Donau i Oslofjorden (2)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "DS Donau" i Oslofjorden.


Donau i Oslofjorden (1)
Donau i Oslofjorden (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "DS Donau" i Oslofjorden. Skipet hadde betegnelsen "A2", se skipets baug. 


Lasterommet til Donau (2)
Lasterommet til Donau (2)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater i lasterommet på "DS Donau". I dette lasterommet var det også at de norske jødene ble holdt fanget under overfarten. På grunn av dårlig lysforhold finnes det særdeles få bilder av skipet innvendig.


Lasterommet til Donau (1)
Lasterommet til Donau (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som sover i lasterommet på "DS Donau". Soldaten som har fotografert bilde har merket bilde med teksten "Schlafraum" (soverom). Her sov også de norske jødene om bord i skipet.


Donau i Stettin (1)
Donau i Stettin (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "DS Donau" taues til kai i Stettin i Polen. Det var i denne havnen de norske jødene ankom i 1942.


MG ombord i Donau
MG ombord i Donau

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat med MG 34 om bord i "DS Donau". Skipet var utstyrt med mange maskingevær til bruk mot fly. Våpenet har trolig også skapt frykt hos fangene om bord i skipet.


Herman Sachnowitz var en av de som ble deportert 26. november 1942

Han beskrev at landgangen i Stettin var godt forberedt: «Kvinnene og de gamle fikk bruke de vanlige leiderne, men for å få avviklet trafikken hurtig, ble solide trelemmer reist skrått opp mot skipssiden. De lignet brede hønsestiger, og var bratte og glatte. Mange av fangene falt og slo seg da de ble skyflet utfor, og hver gang fikk en del av våre voktere seg en god latter. Sikkert var det vel noen blant dem som ikke syntes det var så fornøyelig, men det var de andre vi merket oss, sadistene»

Langang i Stettin (2)
Langang i Stettin (2)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Leideren til "DS Donau" i Stettin. På bilde ses tyske soldater som går av skipet på den vanlige leideren. Det var her kvinner og de gamle gikk ned. 


Langang i Stettin (3)
Langang i Stettin (3)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Den vanlige leideren til "DS Donau" i Stettin.


Langang i Stettin (4)
Langang i Stettin (4)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Den vanlige leideren til "DS Donau" i Stettin.


Langang i Stettin (1)
Langang i Stettin (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Denne leideren førte de norske jødene (kvinner og gamle) av skipet.


Donau i Stettin (2)
Donau i Stettin (2)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: På bilde ses skipet til kai i Stettin. Jødene ble transportert herifra med togvogner til Auschwitz-Birkenau.


La oss aldri glemme 26 november 1942

Holocaust i Norge var folkemordet på norske jøder i det okkuperte Norge under andre verdenskrig. Av totalt rundt 2 100 jødiske personer, ble over 770 deportert til utryddelsesleirer på det tyskokkuperte kontinentet. Der ble det store flertallet av dem ble drept. Kun et trettitall norske jøder overlevde deportasjonene, og de utgjorde over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leirer under krigen. I alt døde over 760 i jødeforfølgelsene i Norge.


Unik fotosamling av "DS Donau"

Festningsverk.no har en av de største fotosamlingene av fangeskipet "DS Donau". Bildene er fotografert av tyske soldater som reiste til og fra Norge med skipet 1940-1945. Det finnes særdeles få bilder av skipet og denne fotosamlingen er troliges en av de største som eksisterer. Ingen av bildene er fotografert under den dramatiske deportasjonen av de norske jødene. Men likevel gir bildene god dokumentasjon på hvordan overfarten til Stettin foregikk.

Klikk på bildene for å se stor størrelse

Foto: Festningsverk.no

Akershus festning (2403)
Donau (2401)
Donau (2402)
Donau (2404)
Donau (2405)
Donau (2406)
Donau (2407)
Donau (2408)
Donau (2413)
Donau (2414)
Donau (2415)
Donau (2416)
Donau (2417)
Donau (2418)
Donau (2419)
Donau (2420)
Donau (2421)
Donau (2422)
Engelske fanger i Oslo (2400)
Stettin Donau i bakgrun (2412)
Tysk konvoi (2409)
Tysk konvoi (2410)
Donau (2424)
Donau (2425)
Donau (2426)
Donau (2427)
Donau (2428)
Donau (2423)
 • Akershus festning (2403)
 • Donau (2401)
 • Donau (2402)
 • Donau (2404)
 • Donau (2405)
 • Donau (2406)
 • Donau (2407)
 • Donau (2408)
 • Donau (2413)
 • Donau (2414)
 • Donau (2415)
 • Donau (2416)
 • Donau (2417)
 • Donau (2418)
 • Donau (2419)
 • Donau (2420)
 • Donau (2421)
 • Donau (2422)
 • Engelske fanger i Oslo (2400)
 • Stettin Donau i bakgrun (2412)
 • Tysk konvoi (2409)
 • Tysk konvoi (2410)
 • Donau (2424)
 • Donau (2425)
 • Donau (2426)
 • Donau (2427)
 • Donau (2428)
 • Donau (2423)
 • Foto: Festningsverk.no

  Donau 1940-1945 (1)
  Donau 1940-1945 (2)
  Donau 1940-1945 (4)
  Donau 1940-1945 (6)
  Donau 1940-1945 (7)
  Donau 1940-1945 (8)
  Donau 1940-1945 (9)
  Donau 1940-1945 (10)
  Donau 1940-1945 (11)
  Donau 1940-1945 (12)
  Donau 1940-1945 (13)
  Donau 1940-1945 (14)
  Donau 1940-1945 (15)
  Donau 1940-1945 (16)
  Donau 1940-1945 (17)
  Donau 1940-1945 (18)
  Donau 1940-1945 (19)
  Donau 1940-1945 (20)
  Donau 1940-1945 (21)
  Donau 1940-1945 (22)
  Donau 1940-1945 (23)
  Donau 1940-1945 (24)
  Donau 1940-1945 (25)
  Donau 1940-1945 (26)
  Donau 1940-1945 (27)
  Donau 1940-1945 (28)
  Donau 1940-1945 (29)
  Donau 1940-1945 (30)
  Donau 1940-1945 (31)
  Donau 1940-1945 (32)
  Donau 1940-1945 (33)
  Donau 1940-1945 (34)
  Donau 1940-1945 (35)
  Donau 1940-1945 (36)
  Donau 1940-1945 (37)
  Donau 1940-1945 (38)
  Donau 1940-1945 (39)
  Donau 1940-1945 (40)
  Donau 1940-1945 (41)
  Donau 1940-1945 (42)
  Donau 1940-1945 (43)
  Donau 1940-1945 (44)
  Donau 1940-1945 (45)
  Donau 1940-1945 (46)
  Donau 1940-1945 (47)
  Donau 1940-1945 (48)
  Donau 1940-1945 (49)
  Donau 1940-1945 (50)
  Donau 1940-1945 (51)
  Donau 1940-1945 (52)
  Donau 1940-1945 (53)
  Donau 1940-1945 (54)
  Donau 1940-1945 (55)
  Donau 1940-1945 (56)
  Donau 1940-1945 (57)
  Donau 1940-1945 (58)
  Donau 1940-1945 (59)
  Donau 1940-1945 (60)
  Donau 1940-1945 (61)
  Donau 1940-1945 (62)
  Donau 1940-1945 (63)
  Donau 1940-1945 (64)
  Donau 1940-1945 (65)
  Donau 1940-1945 (66)
  Donau 1940-1945 (67)
  Donau 1940-1945 (68)
  Donau 1940-1945 (69)
  Donau 1940-1945 (70)
  Donau 1940-1945 (71)
  Donau 1940-1945 (72)
  Donau 1940-1945 (73)
  Donau 1940-1945 (74)
  Donau 1940-1945 (75)
  Donau 1940-1945 (76)
  Donau 1940-1945 (77)
  Donau 1940-1945 (78)
  Donau 1940-1945 (79)
  Donau 1940-1945 (80)
  Donau 1940-1945 (81)
  Donau 1940-1945 (82)
  Donau 1940-1945 (83)
  Donau 1940-1945 (84)
  Donau 1940-1945 (85)
  Donau 1940-1945 (86)
  Donau 1940-1945 (87)
  Donau 1940-1945 (88)
  Donau 1940-1945 (89)
  Donau 1940-1945 (90)
  Donau 1940-1945 (91)
  Donau 1940-1945 (92)
  Donau 1940-1945 (93)
  Donau 1940-1945 (94)
  Donau 1940-1945 (95)
  Donau 1940-1945 (96)
  Donau 1940-1945 (97)
  Donau 1940-1945 (98)
  Donau 1940-1945 (99)
  Donau 1940-1945 (100)
  Donau 1940-1945 (101)
  Donau 1940-1945 (102)
  Donau 1940-1945 (103)
  Donau 1940-1945 (104)
  Donau 1940-1945 (105)
  Donau 1940-1945 (106)
  Donau 1940-1945 (107)
  Donau 1940-1945 (108)
  Donau 1940-1945 (109)
  Donau 1940-1945 (110)
  Donau 1940-1945 (111)
  Donau 1940-1945 (112)
  Donau 1940-1945 (113)
  Donau 1940-1945 (114)
  Donau 1940-1945 (115)
 • Donau 1940-1945 (1)
 • Donau 1940-1945 (2)
 • Donau 1940-1945 (4)
 • Donau 1940-1945 (6)
 • Donau 1940-1945 (7)
 • Donau 1940-1945 (8)
 • Donau 1940-1945 (9)
 • Donau 1940-1945 (10)
 • Donau 1940-1945 (11)
 • Donau 1940-1945 (12)
 • Donau 1940-1945 (13)
 • Donau 1940-1945 (14)
 • Donau 1940-1945 (15)
 • Donau 1940-1945 (16)
 • Donau 1940-1945 (17)
 • Donau 1940-1945 (18)
 • Donau 1940-1945 (19)
 • Donau 1940-1945 (20)
 • Donau 1940-1945 (21)
 • Donau 1940-1945 (22)
 • Donau 1940-1945 (23)
 • Donau 1940-1945 (24)
 • Donau 1940-1945 (25)
 • Donau 1940-1945 (26)
 • Donau 1940-1945 (27)
 • Donau 1940-1945 (28)
 • Donau 1940-1945 (29)
 • Donau 1940-1945 (30)
 • Donau 1940-1945 (31)
 • Donau 1940-1945 (32)
 • Donau 1940-1945 (33)
 • Donau 1940-1945 (34)
 • Donau 1940-1945 (35)
 • Donau 1940-1945 (36)
 • Donau 1940-1945 (37)
 • Donau 1940-1945 (38)
 • Donau 1940-1945 (39)
 • Donau 1940-1945 (40)
 • Donau 1940-1945 (41)
 • Donau 1940-1945 (42)
 • Donau 1940-1945 (43)
 • Donau 1940-1945 (44)
 • Donau 1940-1945 (45)
 • Donau 1940-1945 (46)
 • Donau 1940-1945 (47)
 • Donau 1940-1945 (48)
 • Donau 1940-1945 (49)
 • Donau 1940-1945 (50)
 • Donau 1940-1945 (51)
 • Donau 1940-1945 (52)
 • Donau 1940-1945 (53)
 • Donau 1940-1945 (54)
 • Donau 1940-1945 (55)
 • Donau 1940-1945 (56)
 • Donau 1940-1945 (57)
 • Donau 1940-1945 (58)
 • Donau 1940-1945 (59)
 • Donau 1940-1945 (60)
 • Donau 1940-1945 (61)
 • Donau 1940-1945 (62)
 • Donau 1940-1945 (63)
 • Donau 1940-1945 (64)
 • Donau 1940-1945 (65)
 • Donau 1940-1945 (66)
 • Donau 1940-1945 (67)
 • Donau 1940-1945 (68)
 • Donau 1940-1945 (69)
 • Donau 1940-1945 (70)
 • Donau 1940-1945 (71)
 • Donau 1940-1945 (72)
 • Donau 1940-1945 (73)
 • Donau 1940-1945 (74)
 • Donau 1940-1945 (75)
 • Donau 1940-1945 (76)
 • Donau 1940-1945 (77)
 • Donau 1940-1945 (78)
 • Donau 1940-1945 (79)
 • Donau 1940-1945 (80)
 • Donau 1940-1945 (81)
 • Donau 1940-1945 (82)
 • Donau 1940-1945 (83)
 • Donau 1940-1945 (84)
 • Donau 1940-1945 (85)
 • Donau 1940-1945 (86)
 • Donau 1940-1945 (87)
 • Donau 1940-1945 (88)
 • Donau 1940-1945 (89)
 • Donau 1940-1945 (90)
 • Donau 1940-1945 (91)
 • Donau 1940-1945 (92)
 • Donau 1940-1945 (93)
 • Donau 1940-1945 (94)
 • Donau 1940-1945 (95)
 • Donau 1940-1945 (96)
 • Donau 1940-1945 (97)
 • Donau 1940-1945 (98)
 • Donau 1940-1945 (99)
 • Donau 1940-1945 (100)
 • Donau 1940-1945 (101)
 • Donau 1940-1945 (102)
 • Donau 1940-1945 (103)
 • Donau 1940-1945 (104)
 • Donau 1940-1945 (105)
 • Donau 1940-1945 (106)
 • Donau 1940-1945 (107)
 • Donau 1940-1945 (108)
 • Donau 1940-1945 (109)
 • Donau 1940-1945 (110)
 • Donau 1940-1945 (111)
 • Donau 1940-1945 (112)
 • Donau 1940-1945 (113)
 • Donau 1940-1945 (114)
 • Donau 1940-1945 (115)

 • Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


  Følg oss på Facebook

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Krigsskipet USS Iwo Jima i Oslo

  november 17, 2018

  Amerikansk krigsskip i Oslo. I november 2018 lå det Amerikanske krigsskipet USS Iwo Jima til kai i Oslo. Skipet er 257 meter langt og har et deplasement på 40500 tonn fult lastet. Akkurat nå er det nesten...