Se video fra Brårudåsen batteri

Røråsen

Røråsen /Brårudåsen.

Fjellanlegget på Røråsen i Horten ligger under det som kalles Festningen. å folke munnet er anlegget kaldt "tyskerhula" eller "russerhula". Anlegget er oppført av tyskerne som brukte russiske krigsfanger som arbeidskraft. Anlegget ble stengt for publikum på 60 tallet. Opprinnelig er det troliges tenkt at funksjonen skal være tilfluktsrom for tyskpersonell med tilhold på festningen. Anlegget er oppført i slutten av krigen og ble mest sannsynlig ikke helt ferdig..

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Fjellanlegg Røråsen (1)
Fjellanlegg Røråsen (2)
Fjellanlegg Røråsen (3)
Fjellanlegg Røråsen (4)
Fjellanlegg Røråsen (5)
Fjellanlegg Røråsen (6)
Fjellanlegg Røråsen (7)
Fjellanlegg Røråsen (8)
Fjellanlegg Røråsen (9)
Fjellanlegg Røråsen (10)
Fjellanlegg Røråsen (11)
Fjellanlegg Røråsen (12)
Fjellanlegg Røråsen (13)
Fjellanlegg Røråsen (14)
Fjellanlegg Røråsen (15)
Fjellanlegg Røråsen (16)
Fjellanlegg Røråsen (17)
Fjellanlegg Røråsen (18)
Fjellanlegg Røråsen (19)
Fjellanlegg Røråsen (20)
Fjellanlegg Røråsen (21)
Fjellanlegg Røråsen (22)
Fjellanlegg Røråsen (23)
Fjellanlegg Røråsen (24)
Fjellanlegg Røråsen (25)
Fjellanlegg Røråsen (26)
Fjellanlegg Røråsen (27)
Fjellanlegg Røråsen (28)
Fjellanlegg Røråsen (29)
Fjellanlegg Røråsen (30)
Fjellanlegg Røråsen (31)
Fjellanlegg Røråsen (32)
Fjellanlegg Røråsen (33)
Fjellanlegg Røråsen (34)
Fjellanlegg Røråsen (35)
Fjellanlegg Røråsen (36)
Fjellanlegg Røråsen (37)
Fjellanlegg Røråsen (38)
Fjellanlegg Røråsen (39)
Fjellanlegg Røråsen (40)
Fjellanlegg Røråsen (41)
Fjellanlegg Røråsen (42)
Fjellanlegg Røråsen (43)
Fjellanlegg Røråsen (44)
Fjellanlegg Røråsen (45)
Fjellanlegg Røråsen (46)
Fjellanlegg Røråsen (47)
Fjellanlegg Røråsen (48)
Fjellanlegg Røråsen (49)
Fjellanlegg Røråsen (50)
Fjellanlegg Røråsen (51)
Fjellanlegg Røråsen (52)
Fjellanlegg Røråsen (53)
Fjellanlegg Røråsen (54)
Fjellanlegg Røråsen (55)
Fjellanlegg Røråsen (56)
Fjellanlegg Røråsen (57)
Fjellanlegg Røråsen (58)
Fjellanlegg Røråsen (59)
Fjellanlegg Røråsen (60)
Fjellanlegg Røråsen (61)
Fjellanlegg Røråsen (62)
Fjellanlegg Røråsen (63)
Fjellanlegg Røråsen (64)
Fjellanlegg Røråsen (65)
Fjellanlegg Røråsen (66)
Fjellanlegg Røråsen (67)
Fjellanlegg Røråsen (68)
Fjellanlegg Røråsen (69)
Fjellanlegg Røråsen (70)
Fjellanlegg Røråsen (71)
Fjellanlegg Røråsen (72)
Fjellanlegg Røråsen (73)
Fjellanlegg Røråsen (74)
Fjellanlegg Røråsen (75)
Fjellanlegg Røråsen (76)
Fjellanlegg Røråsen (77)
Fjellanlegg Røråsen (78)
Fjellanlegg Røråsen (79)
Fjellanlegg Røråsen (80)
Fjellanlegg Røråsen (81)
Fjellanlegg Røråsen (82)
Fjellanlegg Røråsen (83)
Fjellanlegg Røråsen (84)
Fjellanlegg Røråsen (85)
Fjellanlegg Røråsen (86)
Fjellanlegg Røråsen (87)
Fjellanlegg Røråsen (88)
Fjellanlegg Røråsen (89)
Fjellanlegg Røråsen (90)
 • Fjellanlegg Røråsen (1)
 • Fjellanlegg Røråsen (2)
 • Fjellanlegg Røråsen (3)
 • Fjellanlegg Røråsen (4)
 • Fjellanlegg Røråsen (5)
 • Fjellanlegg Røråsen (6)
 • Fjellanlegg Røråsen (7)
 • Fjellanlegg Røråsen (8)
 • Fjellanlegg Røråsen (9)
 • Fjellanlegg Røråsen (10)
 • Fjellanlegg Røråsen (11)
 • Fjellanlegg Røråsen (12)
 • Fjellanlegg Røråsen (13)
 • Fjellanlegg Røråsen (14)
 • Fjellanlegg Røråsen (15)
 • Fjellanlegg Røråsen (16)
 • Fjellanlegg Røråsen (17)
 • Fjellanlegg Røråsen (18)
 • Fjellanlegg Røråsen (19)
 • Fjellanlegg Røråsen (20)
 • Fjellanlegg Røråsen (21)
 • Fjellanlegg Røråsen (22)
 • Fjellanlegg Røråsen (23)
 • Fjellanlegg Røråsen (24)
 • Fjellanlegg Røråsen (25)
 • Fjellanlegg Røråsen (26)
 • Fjellanlegg Røråsen (27)
 • Fjellanlegg Røråsen (28)
 • Fjellanlegg Røråsen (29)
 • Fjellanlegg Røråsen (30)
 • Fjellanlegg Røråsen (31)
 • Fjellanlegg Røråsen (32)
 • Fjellanlegg Røråsen (33)
 • Fjellanlegg Røråsen (34)
 • Fjellanlegg Røråsen (35)
 • Fjellanlegg Røråsen (36)
 • Fjellanlegg Røråsen (37)
 • Fjellanlegg Røråsen (38)
 • Fjellanlegg Røråsen (39)
 • Fjellanlegg Røråsen (40)
 • Fjellanlegg Røråsen (41)
 • Fjellanlegg Røråsen (42)
 • Fjellanlegg Røråsen (43)
 • Fjellanlegg Røråsen (44)
 • Fjellanlegg Røråsen (45)
 • Fjellanlegg Røråsen (46)
 • Fjellanlegg Røråsen (47)
 • Fjellanlegg Røråsen (48)
 • Fjellanlegg Røråsen (49)
 • Fjellanlegg Røråsen (50)
 • Fjellanlegg Røråsen (51)
 • Fjellanlegg Røråsen (52)
 • Fjellanlegg Røråsen (53)
 • Fjellanlegg Røråsen (54)
 • Fjellanlegg Røråsen (55)
 • Fjellanlegg Røråsen (56)
 • Fjellanlegg Røråsen (57)
 • Fjellanlegg Røråsen (58)
 • Fjellanlegg Røråsen (59)
 • Fjellanlegg Røråsen (60)
 • Fjellanlegg Røråsen (61)
 • Fjellanlegg Røråsen (62)
 • Fjellanlegg Røråsen (63)
 • Fjellanlegg Røråsen (64)
 • Fjellanlegg Røråsen (65)
 • Fjellanlegg Røråsen (66)
 • Fjellanlegg Røråsen (67)
 • Fjellanlegg Røråsen (68)
 • Fjellanlegg Røråsen (69)
 • Fjellanlegg Røråsen (70)
 • Fjellanlegg Røråsen (71)
 • Fjellanlegg Røråsen (72)
 • Fjellanlegg Røråsen (73)
 • Fjellanlegg Røråsen (74)
 • Fjellanlegg Røråsen (75)
 • Fjellanlegg Røråsen (76)
 • Fjellanlegg Røråsen (77)
 • Fjellanlegg Røråsen (78)
 • Fjellanlegg Røråsen (79)
 • Fjellanlegg Røråsen (80)
 • Fjellanlegg Røråsen (81)
 • Fjellanlegg Røråsen (82)
 • Fjellanlegg Røråsen (83)
 • Fjellanlegg Røråsen (84)
 • Fjellanlegg Røråsen (85)
 • Fjellanlegg Røråsen (86)
 • Fjellanlegg Røråsen (87)
 • Fjellanlegg Røråsen (88)
 • Fjellanlegg Røråsen (89)
 • Fjellanlegg Røråsen (90)
 • Read more...

  Sølvkrona

  Sølvkrona fjellanlegg i Horten.

  Fjellanlegg er at av mange hundre tyske fjellanlegg som ble bygget av tyskerne under krigen. Opprinnelelig var det trolig tenkt å bruke Sølvkrona som lager for torpedoer. Fjellanlegget har fire innganger og to store haller. Noen mindre ganger og rom finnes også. Etter krigen ble anlegget overtatt av sivilforsvaret, i nyere tid brukt som skytebane for Horten Omheng Pistolklubb.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Sølvkrona Horten (1)
  Sølvkrona Horten (2)
  Sølvkrona Horten (3)
  Sølvkrona Horten (4)
  Sølvkrona Horten (5)
  Sølvkrona Horten (6)
  Sølvkrona Horten (7)
  Sølvkrona Horten (8)
  Sølvkrona Horten (9)
  Sølvkrona Horten (10)
  Sølvkrona Horten (11)
  Sølvkrona Horten (12)
  Sølvkrona Horten (13)
  Sølvkrona Horten (14)
  Sølvkrona Horten (15)
  Sølvkrona Horten (16)
  Sølvkrona Horten (17)
  Sølvkrona Horten (18)
  Sølvkrona Horten (19)
  Sølvkrona Horten (20)
  Sølvkrona Horten (21)
  Sølvkrona Horten (22)
  Sølvkrona Horten (23)
  Sølvkrona Horten (25)
  Sølvkrona Horten (26)
  Sølvkrona Horten (27)
  Sølvkrona Horten (28)
  Sølvkrona Horten (29)
  Sølvkrona Horten (30)
  Sølvkrona Horten (31)
  Sølvkrona Horten (32)
  Sølvkrona Horten (33)
  Sølvkrona Horten (34)
  Sølvkrona Horten (35)
  Sølvkrona Horten (36)
  Sølvkrona Horten (37)
  Sølvkrona Horten (38)
  Sølvkrona Horten (39)
  Sølvkrona Horten (40)
  Sølvkrona Horten (42)
 • Sølvkrona Horten (1)
 • Sølvkrona Horten (2)
 • Sølvkrona Horten (3)
 • Sølvkrona Horten (4)
 • Sølvkrona Horten (5)
 • Sølvkrona Horten (6)
 • Sølvkrona Horten (7)
 • Sølvkrona Horten (8)
 • Sølvkrona Horten (9)
 • Sølvkrona Horten (10)
 • Sølvkrona Horten (11)
 • Sølvkrona Horten (12)
 • Sølvkrona Horten (13)
 • Sølvkrona Horten (14)
 • Sølvkrona Horten (15)
 • Sølvkrona Horten (16)
 • Sølvkrona Horten (17)
 • Sølvkrona Horten (18)
 • Sølvkrona Horten (19)
 • Sølvkrona Horten (20)
 • Sølvkrona Horten (21)
 • Sølvkrona Horten (22)
 • Sølvkrona Horten (23)
 • Sølvkrona Horten (25)
 • Sølvkrona Horten (26)
 • Sølvkrona Horten (27)
 • Sølvkrona Horten (28)
 • Sølvkrona Horten (29)
 • Sølvkrona Horten (30)
 • Sølvkrona Horten (31)
 • Sølvkrona Horten (32)
 • Sølvkrona Horten (33)
 • Sølvkrona Horten (34)
 • Sølvkrona Horten (35)
 • Sølvkrona Horten (36)
 • Sølvkrona Horten (37)
 • Sølvkrona Horten (38)
 • Sølvkrona Horten (39)
 • Sølvkrona Horten (40)
 • Sølvkrona Horten (42)
 • Read more...

  Maza

  MAZA Horten.

  MAZA på Langrun i Horten var et tysk anlegg for produksjon av ammunisjon. Område er gjenstand for mange spørsmål om hva som egentlig foregikk her under andre verdenskrig. MAZA er forkortelse for: Marinen Artillerie Zeugabteilung. Som det fremgår av navnet ble det produserte krigsmateriell til den Tyske krigsmakten 1940-1945. Totalt besto fabrikken av over 50 hus, i dag er kun et fåtall bevart. Bebyggelsen på Maza var fundamentert på solide grunnmurer. I dag har skogen gjort krav på sin del av området. Ruinene ligger ensomme og malplasserte i skogholtet og vitner om en annen tidsalder. Produksjonen var delt opp i mange hus. Område var meget strengt bevoktet under krigen. Høyt gjerde, piggtrådsperringer, minefelt, utkikkstårn og kanonstillinger sørget for sikkerheten. Det var forøvrig bare tyskere som hadde adgang til Maza under krigen. Maza hadde omfattende tiltak mot brann. Herunder kan nevnes egen vannforsyning ti brannvern. Forvaltningsbygget på Maza, oppført av den tyske krigsmakten 1941.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Maza (1)
  Maza (2)
  Maza (3)
  Maza (4)
  Maza (5)
  Maza (6)
  Maza (7)
  Maza (8)
  Maza (9)
  Maza (10)
  Maza (11)
  Maza (12)
  Maza (13)
  Maza (14)
  Maza (15)
  Maza (16)
  Maza (17)
  Maza (18)
  Maza (19)
  Maza (20)
  Maza (21)
  Maza (22)
  Maza (23)
  Maza (24)
  Maza (25)
  Maza (26)
  Maza (27)
  Maza (28)
  Maza (29)
  Maza (30)
  Maza (31)
  Maza (32)
  Maza (33)
  Maza (34)
  Maza (35)
  Maza (36)
  Maza (37)
  Maza (38)
  Maza (39)
  Maza (40)
  Maza (41)
  Maza (42)
  Maza (43)
  Maza (44)
  Maza (45)
  Maza (46)
  Maza (47)
  Maza (48)
  Maza (49)
  Maza (50)
  Maza (51)
  Maza (52)
  Maza (53)
  Maza (54)
  Maza (55)
  Maza (56)
  Maza (57)
  Maza (58)
  Maza (59)
  Maza (60)
  Maza (61)
  Maza (62)
  Maza (63)
  Maza (64)
  Maza (65)
  Maza (66)
  Maza (67)
  Maza (68)
  Maza (69)
  Maza (70)
  Maza (71)
  Maza (72)
  Maza (73)
  Maza (74)
  Maza (75)
  Maza (76)
  Maza (77)
  Maza (78)
  Maza (79)
  Maza (80)
  Maza (81)
  Maza (82)
  Maza (84)
  Maza (85)
  Maza (86)
  Maza (87)
  Maza (88)
  Maza (89)
  Maza (90)
 • Maza (1)
 • Maza (2)
 • Maza (3)
 • Maza (4)
 • Maza (5)
 • Maza (6)
 • Maza (7)
 • Maza (8)
 • Maza (9)
 • Maza (10)
 • Maza (11)
 • Maza (12)
 • Maza (13)
 • Maza (14)
 • Maza (15)
 • Maza (16)
 • Maza (17)
 • Maza (18)
 • Maza (19)
 • Maza (20)
 • Maza (21)
 • Maza (22)
 • Maza (23)
 • Maza (24)
 • Maza (25)
 • Maza (26)
 • Maza (27)
 • Maza (28)
 • Maza (29)
 • Maza (30)
 • Maza (31)
 • Maza (32)
 • Maza (33)
 • Maza (34)
 • Maza (35)
 • Maza (36)
 • Maza (37)
 • Maza (38)
 • Maza (39)
 • Maza (40)
 • Maza (41)
 • Maza (42)
 • Maza (43)
 • Maza (44)
 • Maza (45)
 • Maza (46)
 • Maza (47)
 • Maza (48)
 • Maza (49)
 • Maza (50)
 • Maza (51)
 • Maza (52)
 • Maza (53)
 • Maza (54)
 • Maza (55)
 • Maza (56)
 • Maza (57)
 • Maza (58)
 • Maza (59)
 • Maza (60)
 • Maza (61)
 • Maza (62)
 • Maza (63)
 • Maza (64)
 • Maza (65)
 • Maza (66)
 • Maza (67)
 • Maza (68)
 • Maza (69)
 • Maza (70)
 • Maza (71)
 • Maza (72)
 • Maza (73)
 • Maza (74)
 • Maza (75)
 • Maza (76)
 • Maza (77)
 • Maza (78)
 • Maza (79)
 • Maza (80)
 • Maza (81)
 • Maza (82)
 • Maza (84)
 • Maza (85)
 • Maza (86)
 • Maza (87)
 • Maza (88)
 • Maza (89)
 • Maza (90)
 • Read more...

  Andre verdenskrig 1940-1945

  • Published in Video

  Film og bilder fra andre verdenskrig, 1940-1945. Video fra samme sted som originale bilder fra krigen gir en unik måte å se krigsbilder på. God fornøyelse! Ønsker du å abonnere på vår Youtube kanal, bruk linken. Link: Festningsverk på Youtube

  Ønsker du å publisere filmer på denne siden?

  Ta kontakt hvis du har filmer på Youtube som du ønsker å dele med publikum på denne siden. Filmen må være relatert andre verdenskrig og produsert av deg, eller at du har bruksretten på filmen. Ta kontakt via vårt kontaktskjema. Husk å sende link til din film på Youtube. Ditt navn blir kreditert og link til din Youtubkanal blir lagt ut her. For hver gang filmen vises på vår side får du treff på din Youtubekanal.

  Read more...

  Marinemuseet i Horten

  Marinemuseet i Horten.

  Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien. Mer informasjon finnes på musets webside: Marinemuseet

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Marine Museet (1)
  Marine Museet (2)
  Marine Museet (3)
  Marine Museet (4)
  Marine Museet (5)
  Marine Museet (6)
  Marine Museet (7)
  Marine Museet (8)
  Marine Museet (9)
  Marine Museet (10)
  Marine Museet (11)
  Marine Museet (12)
  Marine Museet (13)
  Marine Museet (14)
  Marine Museet (15)
  Marine Museet (16)
  Marine Museet (17)
  Marine Museet (18)
  Marine Museet (19)
  Marine Museet (20)
  Marine Museet (21)
  Marine Museet (22)
  Marine Museet (23)
  Marine Museet (24)
  Marine Museet (25)
  Marine Museet (26)
  Marine Museet (27)
  Marine Museet (28)
  Marine Museet (29)
  Marine Museet (30)
  Marine Museet (31)
  Marine Museet (32)
  Marine Museet (33)
  Marine Museet (34)
  Marine Museet (35)
  Marine Museet (36)
  Marine Museet (37)
  Marine Museet (38)
  Marine Museet (39)
  Marine Museet (40)
  Marine Museet (41)
  Marine Museet (42)
  Marine Museet (43)
  Marine Museet (44)
  Marine Museet (45)
  Marine Museet (46)
  Marine Museet (47)
  Marine Museet (48)
  Marine Museet (49)
  Marine Museet (50)
  Marine Museet (51)
  Marine Museet (52)
  Marine Museet (53)
  Marine Museet (54)
  Marine Museet (55)
  Marine Museet (56)
  Marine Museet (57)
  Marine Museet (58)
  Marine Museet (59)
  Marine Museet (60)
  Marine Museet (61)
  Marine Museet (62)
  Marine Museet (63)
  Marine Museet (64)
  Marine Museet (65)
  Marine Museet (66)
  Marine Museet (67)
  Marine Museet (68)
  Marine Museet (69)
  Marine Museet (70)
  Marine Museet (71)
  Marine Museet (72)
  Marine Museet (73)
  Marine Museet (74)
  Marine Museet (75)
  Marine Museet (76)
  Marine Museet (77)
  Marine Museet (78)
  Marine Museet (79)
  Marine Museet (80)
  Marine Museet (81)
  Marine Museet (82)
  Marine Museet (83)
  Marine Museet (84)
  Marine Museet (85)
  Marine Museet (86)
  Marine Museet (87)
  Marine Museet (88)
  Marine Museet (89)
  Marine Museet (90)
  Marine Museet (91)
  Marine Museet (92)
  Marine Museet (93)
  Marine Museet (94)
  Marine Museet (95)
  Marine Museet (96)
  Marine Museet (97)
  Marine Museet (98)
  Marine Museet (99)
  Marine Museet (100)
  Marine Museet (101)
  Marine Museet (102)
  Marine Museet (103)
  Marine Museet (104)
  Marine Museet (105)
  Marine Museet (106)
  Marine Museet (107)
  Marine Museet (108)
  Marine Museet (109)
  Marine Museet (110)
  Marine Museet (111)
  Marine Museet (112)
  Marine Museet (113)
  Marine Museet (114)
  Marine Museet (115)
  Marine Museet (116)
  Marine Museet (117)
  Marine Museet (118)
  Marine Museet (119)
  Marine Museet (120)
  Marine Museet (121)
  Marine Museet (122)
  Marine Museet (123)
  Marine Museet (124)
  Marine Museet (125)
  Marine Museet (126)
  Marine Museet (127)
  Marine Museet (128)
  Marine Museet (129)
  Marine Museet (130)
  Marine Museet (131)
  Marine Museet (132)
  Marine Museet (133)
  Marine Museet (134)
  Marine Museet (135)
  Marine Museet (136)
  Marine Museet (137)
  Marine Museet (138)
  Marine Museet (139)
  Marine Museet (140)
  Marine Museet (141)
  Marine Museet (142)
  Marine Museet (143)
  Marine Museet (144)
  Marine Museet (145)
  Marine Museet (146)
  Marine Museet (147)
 • Marine Museet (1)
 • Marine Museet (2)
 • Marine Museet (3)
 • Marine Museet (4)
 • Marine Museet (5)
 • Marine Museet (6)
 • Marine Museet (7)
 • Marine Museet (8)
 • Marine Museet (9)
 • Marine Museet (10)
 • Marine Museet (11)
 • Marine Museet (12)
 • Marine Museet (13)
 • Marine Museet (14)
 • Marine Museet (15)
 • Marine Museet (16)
 • Marine Museet (17)
 • Marine Museet (18)
 • Marine Museet (19)
 • Marine Museet (20)
 • Marine Museet (21)
 • Marine Museet (22)
 • Marine Museet (23)
 • Marine Museet (24)
 • Marine Museet (25)
 • Marine Museet (26)
 • Marine Museet (27)
 • Marine Museet (28)
 • Marine Museet (29)
 • Marine Museet (30)
 • Marine Museet (31)
 • Marine Museet (32)
 • Marine Museet (33)
 • Marine Museet (34)
 • Marine Museet (35)
 • Marine Museet (36)
 • Marine Museet (37)
 • Marine Museet (38)
 • Marine Museet (39)
 • Marine Museet (40)
 • Marine Museet (41)
 • Marine Museet (42)
 • Marine Museet (43)
 • Marine Museet (44)
 • Marine Museet (45)
 • Marine Museet (46)
 • Marine Museet (47)
 • Marine Museet (48)
 • Marine Museet (49)
 • Marine Museet (50)
 • Marine Museet (51)
 • Marine Museet (52)
 • Marine Museet (53)
 • Marine Museet (54)
 • Marine Museet (55)
 • Marine Museet (56)
 • Marine Museet (57)
 • Marine Museet (58)
 • Marine Museet (59)
 • Marine Museet (60)
 • Marine Museet (61)
 • Marine Museet (62)
 • Marine Museet (63)
 • Marine Museet (64)
 • Marine Museet (65)
 • Marine Museet (66)
 • Marine Museet (67)
 • Marine Museet (68)
 • Marine Museet (69)
 • Marine Museet (70)
 • Marine Museet (71)
 • Marine Museet (72)
 • Marine Museet (73)
 • Marine Museet (74)
 • Marine Museet (75)
 • Marine Museet (76)
 • Marine Museet (77)
 • Marine Museet (78)
 • Marine Museet (79)
 • Marine Museet (80)
 • Marine Museet (81)
 • Marine Museet (82)
 • Marine Museet (83)
 • Marine Museet (84)
 • Marine Museet (85)
 • Marine Museet (86)
 • Marine Museet (87)
 • Marine Museet (88)
 • Marine Museet (89)
 • Marine Museet (90)
 • Marine Museet (91)
 • Marine Museet (92)
 • Marine Museet (93)
 • Marine Museet (94)
 • Marine Museet (95)
 • Marine Museet (96)
 • Marine Museet (97)
 • Marine Museet (98)
 • Marine Museet (99)
 • Marine Museet (100)
 • Marine Museet (101)
 • Marine Museet (102)
 • Marine Museet (103)
 • Marine Museet (104)
 • Marine Museet (105)
 • Marine Museet (106)
 • Marine Museet (107)
 • Marine Museet (108)
 • Marine Museet (109)
 • Marine Museet (110)
 • Marine Museet (111)
 • Marine Museet (112)
 • Marine Museet (113)
 • Marine Museet (114)
 • Marine Museet (115)
 • Marine Museet (116)
 • Marine Museet (117)
 • Marine Museet (118)
 • Marine Museet (119)
 • Marine Museet (120)
 • Marine Museet (121)
 • Marine Museet (122)
 • Marine Museet (123)
 • Marine Museet (124)
 • Marine Museet (125)
 • Marine Museet (126)
 • Marine Museet (127)
 • Marine Museet (128)
 • Marine Museet (129)
 • Marine Museet (130)
 • Marine Museet (131)
 • Marine Museet (132)
 • Marine Museet (133)
 • Marine Museet (134)
 • Marine Museet (135)
 • Marine Museet (136)
 • Marine Museet (137)
 • Marine Museet (138)
 • Marine Museet (139)
 • Marine Museet (140)
 • Marine Museet (141)
 • Marine Museet (142)
 • Marine Museet (143)
 • Marine Museet (144)
 • Marine Museet (145)
 • Marine Museet (146)
 • Marine Museet (147)
 • Read more...

  Brårudåsen batteriet

  • Published in Nyheter

  Brårudåsen batteriet ligger på toppen av Røreåsen i Horten kommune. Anlegget er bygget i forbindelse med opptakten til unionsoppløsningen, men ble også brukt i mellomkrigsårene og under andre verdenskrig. Tyskerne bygget et stort fjellanlegg under batteriet, se video øverst på nettsiden.

  Batteristillingen ble bygget som en forberedt stilling for Posisjonsartilleriet under opptakten til unionsoppløsningen i 1905 som et av Karljohansverns utenverker. Batteriet stod ferdig i 1903 med belgiskbygde 10,5 cm Cockerill-Nordenfelt M/1904 kanoner. Batteriet har standplasser for åtte kanoner adskilt av traverser. I traversene er innbygd dekkede ammunisjonsmagasiner og i 3. travers ble det anlagt en kommandostilling. Batteriet hadde en sterkt buet form og kunne dekke området fra Oslofjorden til Vassbånd ved Borrevannet. Det kunne samvirke med batteriet på Falkensten.

  Under krigen tok tyskerne batteristillingen i bruk og bygget blant annet et flakbatteri. med 3.7cm Flak37 luftvernkanon. Fundamenteringen til denne stillingen finnes fortsatt ved foten av utkikkstårnet.

  Det ble også konstruert to fundamenter for for 2cm Flak38 lutfvernkanoner, samt en stilling for 60cm lyskaster på området, i nærområdet rundt åsen festningen ligger på er det også konstruert to luftvernstillinger for 2cm  Flak38. Under krigen var hele området avstengt med piggtråd og skytegraver. Huset som speiderne nå benytter er opprinnelig en vaktstue som tyskerne satt opp i forbindelse med luftvernbatteriet på området.

  Foto. Stian Fosland, Festningsverk.no

  Brårudåsen fort (1)
  Brårudåsen fort (2)
  Brårudåsen fort (3)
  Brårudåsen fort (4)
  Brårudåsen fort (5)
  Brårudåsen fort (6)
  Brårudåsen fort (7)
  Brårudåsen fort (8)
  Brårudåsen fort (9)
  Brårudåsen fort (10)
  Brårudåsen fort (11)
  Brårudåsen fort (12)
  Brårudåsen fort (13)
  Brårudåsen fort (14)
  Brårudåsen fort (15)
  Brårudåsen fort (16)
  Brårudåsen fort (17)
  Brårudåsen fort (18)
  Brårudåsen fort (19)
  Brårudåsen fort (20)
  Brårudåsen fort (21)
  Brårudåsen fort (22)
  Brårudåsen fort (23)
  Brårudåsen fort (24)
  Brårudåsen fort (25)
  Brårudåsen fort (26)
  Brårudåsen fort (27)
  Brårudåsen fort (28)
  Brårudåsen fort (29)
  Brårudåsen fort (30)
  Brårudåsen fort (31)
  Brårudåsen fort (32)
  Brårudåsen fort (33)
  Brårudåsen fort (34)
  Brårudåsen fort (35)
  Brårudåsen fort (36)
  Brårudåsen fort (37)
  Brårudåsen fort (38)
  Brårudåsen fort (39)
  Brårudåsen fort (40)
  Brårudåsen fort (41)
  Brårudåsen fort (42)
  Brårudåsen fort (43)
  Brårudåsen fort (44)
  Brårudåsen fort (45)
  Brårudåsen fort (46)
  Brårudåsen fort (47)
  Brårudåsen fort (48)
  Brårudåsen fort (49)
  Brårudåsen fort (50)
  Brårudåsen fort (51)
  Brårudåsen fort (52)
  Brårudåsen fort (53)
  Brårudåsen fort (54)
  Brårudåsen fort (55)
  Brårudåsen fort (56)
  Brårudåsen fort (57)
  Brårudåsen fort (58)
  Brårudåsen fort (59)
  Brårudåsen fort (60)
  Brårudåsen fort (61)
  Brårudåsen fort (62)
  Brårudåsen fort (63)
  Brårudåsen fort (64)
  Brårudåsen fort (65)
  Brårudåsen fort (66)
  Brårudåsen fort (67)
  Brårudåsen fort (69)
  Brårudåsen fort (70)
  Brårudåsen fort (71)
  Brårudåsen fort (72)
  Brårudåsen fort (73)
  Brårudåsen fort (74)
  Brårudåsen fort (75)
  Brårudåsen fort (76)
  Brårudåsen fort (77)
  Brårudåsen fort (78)
  Brårudåsen fort (79)
 • Brårudåsen fort (1)
 • Brårudåsen fort (2)
 • Brårudåsen fort (3)
 • Brårudåsen fort (4)
 • Brårudåsen fort (5)
 • Brårudåsen fort (6)
 • Brårudåsen fort (7)
 • Brårudåsen fort (8)
 • Brårudåsen fort (9)
 • Brårudåsen fort (10)
 • Brårudåsen fort (11)
 • Brårudåsen fort (12)
 • Brårudåsen fort (13)
 • Brårudåsen fort (14)
 • Brårudåsen fort (15)
 • Brårudåsen fort (16)
 • Brårudåsen fort (17)
 • Brårudåsen fort (18)
 • Brårudåsen fort (19)
 • Brårudåsen fort (20)
 • Brårudåsen fort (21)
 • Brårudåsen fort (22)
 • Brårudåsen fort (23)
 • Brårudåsen fort (24)
 • Brårudåsen fort (25)
 • Brårudåsen fort (26)
 • Brårudåsen fort (27)
 • Brårudåsen fort (28)
 • Brårudåsen fort (29)
 • Brårudåsen fort (30)
 • Brårudåsen fort (31)
 • Brårudåsen fort (32)
 • Brårudåsen fort (33)
 • Brårudåsen fort (34)
 • Brårudåsen fort (35)
 • Brårudåsen fort (36)
 • Brårudåsen fort (37)
 • Brårudåsen fort (38)
 • Brårudåsen fort (39)
 • Brårudåsen fort (40)
 • Brårudåsen fort (41)
 • Brårudåsen fort (42)
 • Brårudåsen fort (43)
 • Brårudåsen fort (44)
 • Brårudåsen fort (45)
 • Brårudåsen fort (46)
 • Brårudåsen fort (47)
 • Brårudåsen fort (48)
 • Brårudåsen fort (49)
 • Brårudåsen fort (50)
 • Brårudåsen fort (51)
 • Brårudåsen fort (52)
 • Brårudåsen fort (53)
 • Brårudåsen fort (54)
 • Brårudåsen fort (55)
 • Brårudåsen fort (56)
 • Brårudåsen fort (57)
 • Brårudåsen fort (58)
 • Brårudåsen fort (59)
 • Brårudåsen fort (60)
 • Brårudåsen fort (61)
 • Brårudåsen fort (62)
 • Brårudåsen fort (63)
 • Brårudåsen fort (64)
 • Brårudåsen fort (65)
 • Brårudåsen fort (66)
 • Brårudåsen fort (67)
 • Brårudåsen fort (69)
 • Brårudåsen fort (70)
 • Brårudåsen fort (71)
 • Brårudåsen fort (72)
 • Brårudåsen fort (73)
 • Brårudåsen fort (74)
 • Brårudåsen fort (75)
 • Brårudåsen fort (76)
 • Brårudåsen fort (77)
 • Brårudåsen fort (78)
 • Brårudåsen fort (79)

 •  

  Se tusenvis av bilder av militære forsvarsverk!

  LINK: Bilder av militære forsvarsverk

  Bli med i vår gruppe på Facebook!


  Read more...

  Norsk Løve

  Den Norske Løve er et forsvarsverk på Vealøs i Horten kommune.

  Bygget ble sett på som topp moderne da det stod ferdig i 1859, etter en byggeprosess som hadde vart siden 1852. Festningsverket skulle nærmest være uslåelig mot angrep fra sjøen. Imidlertid har fortet aldri vært utsatt for beskytning. 31. mai 2006 ble fortet vernet av Riksantikvaren i forbindelse med fredningen av Karljohansvern.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Norsk Løve festning (1)
  Norsk Løve festning (2)
  Norsk Løve festning (3)
  Norsk Løve festning (4)
  Norsk Løve festning (5)
  Norsk Løve festning (6)
  Norsk Løve festning (7)
  Norsk Løve festning (8)
  Norsk Løve festning (9)
  Norsk Løve festning (10)
  Norsk Løve festning (11)
  Norsk Løve festning (12)
  Norsk Løve festning (13)
  Norsk Løve festning (14)
  Norsk Løve festning (15)
  Norsk Løve festning (16)
  Norsk Løve festning (17)
  Norsk Løve festning (18)
  Norsk Løve festning (19)
  Norsk Løve festning (20)
  Norsk Løve festning (21)
  Norsk Løve festning (22)
  Norsk Løve festning (23)
  Norsk Løve festning (24)
  Norsk Løve festning (25)
  Norsk Løve festning (26)
  Norsk Løve festning (27)
  Norsk Løve festning (28)
  Norsk Løve festning (29)
  Norsk Løve festning (30)
  Norsk Løve festning (31)
  Norsk Løve festning (32)
  Norsk Løve festning (33)
  Norsk Løve festning (34)
  Norsk Løve festning (35)
  Norsk Løve festning (36)
  Norsk Løve festning (37)
  Norsk Løve festning (38)
  Norsk Løve festning (39)
  Norsk Løve festning (40)
  Norsk Løve festning (41)
  Norsk Løve festning (42)
  Norsk Løve festning (43)
  Norsk Løve festning (44)
  Norsk Løve festning (45)
  Norsk Løve festning (46)
  Norsk Løve festning (47)
  Norsk Løve festning (48)
  Norsk Løve festning (49)
  Norsk Løve festning (50)
  Norsk Løve festning (51)
  Norsk Løve festning (52)
  Norsk Løve festning (53)
  Norsk Løve festning (54)
  Norsk Løve festning (55)
  Norsk Løve festning (56)
  Norsk Løve festning (57)
  Norsk Løve festning (58)
  Norsk Løve festning (59)
  Norsk Løve festning (60)
  Norsk Løve festning (61)
  Norsk Løve festning (62)
  Norsk Løve festning (63)
  Norsk Løve festning (64)
 • Norsk Løve festning (1)
 • Norsk Løve festning (2)
 • Norsk Løve festning (3)
 • Norsk Løve festning (4)
 • Norsk Løve festning (5)
 • Norsk Løve festning (6)
 • Norsk Løve festning (7)
 • Norsk Løve festning (8)
 • Norsk Løve festning (9)
 • Norsk Løve festning (10)
 • Norsk Løve festning (11)
 • Norsk Løve festning (12)
 • Norsk Løve festning (13)
 • Norsk Løve festning (14)
 • Norsk Løve festning (15)
 • Norsk Løve festning (16)
 • Norsk Løve festning (17)
 • Norsk Løve festning (18)
 • Norsk Løve festning (19)
 • Norsk Løve festning (20)
 • Norsk Løve festning (21)
 • Norsk Løve festning (22)
 • Norsk Løve festning (23)
 • Norsk Løve festning (24)
 • Norsk Løve festning (25)
 • Norsk Løve festning (26)
 • Norsk Løve festning (27)
 • Norsk Løve festning (28)
 • Norsk Løve festning (29)
 • Norsk Løve festning (30)
 • Norsk Løve festning (31)
 • Norsk Løve festning (32)
 • Norsk Løve festning (33)
 • Norsk Løve festning (34)
 • Norsk Løve festning (35)
 • Norsk Løve festning (36)
 • Norsk Løve festning (37)
 • Norsk Løve festning (38)
 • Norsk Løve festning (39)
 • Norsk Løve festning (40)
 • Norsk Løve festning (41)
 • Norsk Løve festning (42)
 • Norsk Løve festning (43)
 • Norsk Løve festning (44)
 • Norsk Løve festning (45)
 • Norsk Løve festning (46)
 • Norsk Løve festning (47)
 • Norsk Løve festning (48)
 • Norsk Løve festning (49)
 • Norsk Løve festning (50)
 • Norsk Løve festning (51)
 • Norsk Løve festning (52)
 • Norsk Løve festning (53)
 • Norsk Løve festning (54)
 • Norsk Løve festning (55)
 • Norsk Løve festning (56)
 • Norsk Løve festning (57)
 • Norsk Løve festning (58)
 • Norsk Løve festning (59)
 • Norsk Løve festning (60)
 • Norsk Løve festning (61)
 • Norsk Løve festning (62)
 • Norsk Løve festning (63)
 • Norsk Løve festning (64)
 • Read more...

  Karljohansvern

  På Karljohansvern i Horten var marinens hovedverft.

  Byen ble grunnlagt som et resultat av marinens virksomhet. I 1818 ble det vedtatt å opprette en orlogsstasjon i Horten. To år seinere begynte anleggsarbeidet med oppføringen av et verft for bygging av orlogsskip. Det første skipet var en fregatt som ble sjøsatt 1828. Verftet het først «Hortens verft», siden «Marinens Hovedværft» fram til kong Oscar I gav det navnet «Carljohansværn værft» i 1854. Fra 1850 hadde det da overtatt som hovedstasjon for marinen etter Fredriksvern i Stavern. På Karljohansvern ble det oppført to små fort, Norsk Løve og Citadellet. I tillegg ble det oppført tre kanonbatterier, tivolibatteriet, Møringabatteriet, og batteriet på Hortenstangen. Verdens eldste marine museum holder til i Magasin A. Karljohansvern har i dag ingen militær funksjon av betydning, men fremstår som en kulturskatt som er vel verd et besøk.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Karljohansvern (1)
  Karljohansvern (2)
  Karljohansvern (3)
  Karljohansvern (4)
  Karljohansvern (6)
  Karljohansvern (8)
  Karljohansvern (10)
  Karljohansvern (11)
  Karljohansvern (12)
  Karljohansvern (13)
  Karljohansvern (14)
  Karljohansvern (15)
  Karljohansvern (16)
  Karljohansvern (17)
  Karljohansvern (18)
  Karljohansvern (19)
  Karljohansvern (20)
  Karljohansvern (21)
  Karljohansvern (22)
  Karljohansvern (23)
  Karljohansvern (24)
  Karljohansvern (25)
  Karljohansvern (26)
  Karljohansvern (27)
  Karljohansvern (28)
  Karljohansvern (29)
  Karljohansvern (30)
  Karljohansvern (31)
  Karljohansvern (32)
  Karljohansvern (33)
  Karljohansvern (34)
  Karljohansvern (35)
  Karljohansvern (36)
  Karljohansvern (37)
  Karljohansvern (38)
  Karljohansvern (39)
  Karljohansvern (40)
  Karljohansvern (41)
  Karljohansvern (42)
  Karljohansvern (43)
  Karljohansvern (44)
  Karljohansvern (45)
  Karljohansvern (46)
  Karljohansvern (47)
  Karljohansvern (48)
  Karljohansvern (49)
  Karljohansvern (50)
  Karljohansvern (51)
  Karljohansvern (52)
  Karljohansvern (53)
  Karljohansvern (54)
  Karljohansvern (55)
  Karljohansvern (56)
  Karljohansvern (57)
  Karljohansvern (58)
  Karljohansvern (59)
  Karljohansvern (60)
  Karljohansvern (61)
  Karljohansvern (62)
  Karljohansvern (63)
  Karljohansvern (64)
  Karljohansvern (65)
  Karljohansvern (66)
  Karljohansvern (67)
  Karljohansvern (68)
  Karljohansvern (69)
  Karljohansvern (70)
  Karljohansvern (71)
  Karljohansvern (72)
  Karljohansvern (73)
  Karljohansvern (74)
  Karljohansvern (75)
  Karljohansvern (76)
  Karljohansvern (77)
  Karljohansvern (78)
  Karljohansvern (79)
  Karljohansvern (80)
  Karljohansvern (81)
  Karljohansvern (82)
  Karljohansvern (83)
  Karljohansvern (84)
  Karljohansvern (85)
  Karljohansvern (86)
  Karljohansvern (87)
  Karljohansvern (88)
  Karljohansvern (89)
  Karljohansvern (90)
  Karljohansvern (91)
  Karljohansvern (92)
  Karljohansvern (93)
  Karljohansvern (94)
  Karljohansvern (95)
  Karljohansvern (96)
  Karljohansvern (97)
  Karljohansvern (98)
  Karljohansvern (99)
  Karljohansvern (100)
  Karljohansvern (101)
  Karljohansvern (102)
  Karljohansvern (103)
  Karljohansvern (104)
  Karljohansvern (105)
  Karljohansvern (106)
  Karljohansvern (107)
  Karljohansvern (108)
  Karljohansvern (109)
  Karljohansvern (110)
  Karljohansvern (111)
  Karljohansvern (112)
  Karljohansvern (113)
  Karljohansvern (114)
  Karljohansvern (115)
  Karljohansvern (116)
  Karljohansvern (117)
  Karljohansvern (118)
  Karljohansvern (119)
  Karljohansvern (120)
  Karljohansvern (121)
  Karljohansvern (122)
  Karljohansvern (123)
  Karljohansvern (124)
  Karljohansvern (125)
  Karljohansvern (126)
  Karljohansvern (127)
  Karljohansvern (128)
  Karljohansvern (129)
  Karljohansvern (130)
  Karljohansvern (131)
  Karljohansvern (132)
  Karljohansvern (133)
  Karljohansvern (134)
  Karljohansvern (135)
  Karljohansvern (136)
  Karljohansvern (137)
  Karljohansvern (138)
  Karljohansvern (139)
  Karljohansvern (140)
  Karljohansvern (141)
  Karljohansvern (142)
  Karljohansvern (143)
  Karljohansvern (144)
  Karljohansvern (145)
  Karljohansvern (146)
  Karljohansvern (147)
  Karljohansvern (148)
  Karljohansvern (149)
  Karljohansvern (150)
  Karljohansvern (151)
  Karljohansvern (152)
  Karljohansvern (153)
  Karljohansvern (154)
  Karljohansvern (155)
  Karljohansvern (156)
  Karljohansvern (157)
  Karljohansvern (158)
  Karljohansvern (159)
  Karljohansvern (160)
  Karljohansvern (161)
  Karljohansvern (162)
  Karljohansvern (163)
  Karljohansvern (164)
  Karljohansvern (165)
  Karljohansvern (166)
  Karljohansvern (167)
  Karljohansvern (168)
  Karljohansvern (169)
  Karljohansvern (170)
  Karljohansvern (171)
  Karljohansvern (172)
  Karljohansvern (173)
  Karljohansvern (174)
  Karljohansvern (175)
  Karljohansvern (176)
  Karljohansvern (177)
  Karljohansvern (178)
  Karljohansvern (179)
  Karljohansvern (180)
  Karljohansvern (181)
  Karljohansvern (182)
  Karljohansvern (183)
  Karljohansvern (184)
  Karljohansvern (185)
  Karljohansvern (186)
  Karljohansvern (187)
  Karljohansvern (188)
  Karljohansvern (189)
  Karljohansvern (190)
  Karljohansvern (191)
  Karljohansvern (192)
  Karljohansvern (193)
  Karljohansvern (194)
  Karljohansvern (195)
  Karljohansvern (196)
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
  Solnedgang på Karljohansvern i Horten
 • Karljohansvern (1)
 • Karljohansvern (2)
 • Karljohansvern (3)
 • Karljohansvern (4)
 • Karljohansvern (6)
 • Karljohansvern (8)
 • Karljohansvern (10)
 • Karljohansvern (11)
 • Karljohansvern (12)
 • Karljohansvern (13)
 • Karljohansvern (14)
 • Karljohansvern (15)
 • Karljohansvern (16)
 • Karljohansvern (17)
 • Karljohansvern (18)
 • Karljohansvern (19)
 • Karljohansvern (20)
 • Karljohansvern (21)
 • Karljohansvern (22)
 • Karljohansvern (23)
 • Karljohansvern (24)
 • Karljohansvern (25)
 • Karljohansvern (26)
 • Karljohansvern (27)
 • Karljohansvern (28)
 • Karljohansvern (29)
 • Karljohansvern (30)
 • Karljohansvern (31)
 • Karljohansvern (32)
 • Karljohansvern (33)
 • Karljohansvern (34)
 • Karljohansvern (35)
 • Karljohansvern (36)
 • Karljohansvern (37)
 • Karljohansvern (38)
 • Karljohansvern (39)
 • Karljohansvern (40)
 • Karljohansvern (41)
 • Karljohansvern (42)
 • Karljohansvern (43)
 • Karljohansvern (44)
 • Karljohansvern (45)
 • Karljohansvern (46)
 • Karljohansvern (47)
 • Karljohansvern (48)
 • Karljohansvern (49)
 • Karljohansvern (50)
 • Karljohansvern (51)
 • Karljohansvern (52)
 • Karljohansvern (53)
 • Karljohansvern (54)
 • Karljohansvern (55)
 • Karljohansvern (56)
 • Karljohansvern (57)
 • Karljohansvern (58)
 • Karljohansvern (59)
 • Karljohansvern (60)
 • Karljohansvern (61)
 • Karljohansvern (62)
 • Karljohansvern (63)
 • Karljohansvern (64)
 • Karljohansvern (65)
 • Karljohansvern (66)
 • Karljohansvern (67)
 • Karljohansvern (68)
 • Karljohansvern (69)
 • Karljohansvern (70)
 • Karljohansvern (71)
 • Karljohansvern (72)
 • Karljohansvern (73)
 • Karljohansvern (74)
 • Karljohansvern (75)
 • Karljohansvern (76)
 • Karljohansvern (77)
 • Karljohansvern (78)
 • Karljohansvern (79)
 • Karljohansvern (80)
 • Karljohansvern (81)
 • Karljohansvern (82)
 • Karljohansvern (83)
 • Karljohansvern (84)
 • Karljohansvern (85)
 • Karljohansvern (86)
 • Karljohansvern (87)
 • Karljohansvern (88)
 • Karljohansvern (89)
 • Karljohansvern (90)