OSCARSBORG MUSEUM - FESTNINGS GALLERI 6

 
OSCARSBORG
 
Oscarsborg museum inneholder håndvåpen, kanoner, felt, teknisk, og militærhistoriske objekter. På bilde sees tysk luftvern (flak).
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
Ved Oscarsborg museum kan nye og gamle kanoner beskues.
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
Kanonbatteri på utsiden av museet.
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
20 mm luftvern, utstilt ved Oscarsborg museum.
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
20 mm luftvern, utstilt ved Oscarsborg museum.
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
20 mm luftvern, utstilt ved Oscarsborg museum.
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
20 mm luftvern, utstilt ved Oscarsborg museum.
Foto: Stian Ludvigsen

 

 

 
OSCARSBORG
 
26,7 cm Armstrong kanon med Moncrieffs system.
Foto: Stian Ludvigsen
 

TIL FESTNINGS FOTO